Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Zamówienia publiczne zakończone

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Podnies

Symbol: ZP/25/2018

Kategoria: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 548 000 euro RB

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w  zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll w Elblągu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

Wyniki

Ostatnia modyfikacja: 2018-10-30

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.