Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Zamówienia publiczne zakończone

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę rampy tran

Symbol: PK/60/2021

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjn

Symbol: PK/57/2021

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację usługi transportu żywności z kuchni Szpitala Mi

Symbol: PK/735/2020

więcej...

Dostawa autorefraktokeratometru z tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem

Symbol: ZP/37/2020

więcej...

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Symbol: ZP/35/2020

więcej...

Zapytanie cenowe na wykonywanie badań laboratoryjnych analitycznych na rzecz Szpitala Miejskiego

Symbol: PK/636/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę pomp żywieniowych – 6 sztuk

Symbol: PK/675/2020

więcej...

Wykonanie instalacji gazów medycznych, dostawa sprężarek

Symbol: PK/676/2020

więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na usługę zapewnienia specjalistycznej i kompleksowej ochron

Symbol: PK/694/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę pomp strzykawkowych – 24 sztuki, stacji dokujących

Symbol: PK/672/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę 5 szt. ssaków medycznych dla pacjentów z Covid- 19

Symbol: KP/674/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji gazów medycznych (instalacja tlenowa)

Symbol: PK/650/2020

więcej...

Dostawa kardiomonitorów modułowych z centralą monitorującą dla pacjentów z Covid- 19.

Symbol: PK/669/2020

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i sprzętu do Pracowni Bakteriologicznej

Symbol: ZP/36/2020

więcej...

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, do

Symbol: ZP33/2020

więcej...

Zapytanie cenowe na świadczenie usługi transportu personelu medycznego do domu pacjenta celem realiz

Symbol: PK/590/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę pomp objętościowych - 5 sztuk

Symbol: PK/631/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę pomp strzykawkowych – 16 sztuk, stacji dokujących

Symbol: PK/632/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na montaż ścianek aluminiowych na: Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddzia

Symbol: PK/621/2020

więcej...

Dostawa leków - Afibercept i Ranibizumab

Symbol: ZP/34/2020

więcej...

na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania "Budowa podjazdu..."

Symbol: PK/576/2020

więcej...

Dostawa materiałów do zabiegów ortopedycznych

Symbol: ZP/32/2020

więcej...

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazów medycznych (sprężone powietrze oraz próżnia)

Symbol: PK/545/2020

więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonanie instalacji gazów medycznych – sprężonego powiet

Symbol: PK/544/2020

więcej...

Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby magazynu odpadów medycznych

Symbol: PK/505/2020

więcej...

Aktualizacji dokumentacji projektowej

Symbol: PK/520/2020

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów jednorazowego użytku - uzupełnienie

Symbol: ZP/29/2020

więcej...

Dostawa plastrów, opatrunków specjalistycznych i szwów

Symbol: ZP/31/2020

więcej...

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku polegająca na wykonaniu instalac

Symbol: ZP/30/2020

więcej...

Montaż instalacji gazów medycznych w sali chorych w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz wymianę punktów

Symbol: PK/523/2020

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic lateksowych bezpudrowych

Symbol: ZP/27/2020

więcej...

Dostawa podłoży wraz z dzierżawą sprzętu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych

Symbol: ZP/28/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę płyt i kaset obrazowych do wykonywania zdjęć rtg z

Symbol: PK/408/2020

więcej...

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku polegająca na wykonaniu instalac

Symbol: ZP/26/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu gastronomicznego - wyciskarka do owoców

Symbol: PK/432/2020

więcej...

Benralizumab - dostawa produktu w ramach programu lekowego leczenia ciężkiej astmy alergicznej zależ

Symbol: ZP/19/2020

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego (C0VID-19)

Symbol: ZP/25/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z montażem UPS 30 kVA 2 sztuki do zasilania a

Symbol: PK/464/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z montażem akumulatorów do zasilaczy UPS

Symbol: PK/454/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu gastronomicznego

Symbol: PK/432/2020

więcej...

Dostawa w pełni automatycznego, zamkniętego systemu do analizy próbek metodą real-time PCR wraz z do

Symbol: ZP/24/2020

więcej...

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku polegająca na wykonaniu instala

Symbol: ZP/21/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę 500 szt. szczepionek przeciwko grypie

Symbol: PK/443/2020

więcej...

Dostawa różnych gazów medycznych wraz z dzierżawą butli medycznych oraz dzierżawą zbiorników do ciek

Symbol: ZP/23/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę videobronchoskopu

Symbol: PK/431/2020

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach umowy o dofinansowanie projektu (C0VI

Symbol: ZP/22/2020

więcej...

Dostawa aparatu USG z sondą sektorową

Symbol: ZP/20/2020

więcej...

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Symbol: ZP/18/2020

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów – 9 sztuk

Symbol: ZP/17/2020

więcej...

wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowo

Symbol: ZP/15/2020

więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

Symbol: PK/394/2020

więcej...

Dostawa fartuchów i odzieży jednorazowej

Symbol: ZP/16/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę warzyw i owoców - powtórka

Symbol: PK/357/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę wyrobów bezglutenowych - powtórka

Symbol: PK/363/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę ryb

Symbol: PK/356/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę warzyw i owoców

Symbol: PK/357/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę ziemniaków jadalnych

Symbol: PK/358/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę mrożonek

Symbol: PK/359/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę przetworów kiszonych

Symbol: PK/360/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę jaj świeżych

Symbol: PK/361/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę produktów bezglutenowych

Symbol: PK/362/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę wyrobów bezglutenowych

Symbol: PK/363/2020

więcej...

Dostawa produktów spożywczych

Symbol: ZP/17/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę aparatu USG

Symbol: PK/314/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę defibrylatora z kardiowersją - 2 sztuki

Symbol: PK/325/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę aparatu RTG z ramieniem C

Symbol: PK/323/2020

więcej...

Dostawa ubrań jednorazowego użytku, masek chirurgicznych

Symbol: ZP/14/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę bronchofiberoskopu z wyposażeniem

Symbol: PK/319/2020

więcej...

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania inwestycyjnego

Symbol: PK/310/2020

więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę bronchoskopu

Symbol: PK/320/2020

więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO NA ZAKOŃCZENIE OKRESU TRWAŁOŚCI PROJEKTU POD N

Symbol: PK/318/2020

więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

Symbol: PK/260/2020

więcej...

Dostawa materiałów szewnych

Symbol: ZP/13/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie stałego monitoringu oraz przeprowadzanie zabieg

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę aparatu do znieczulania z modułem gazowym

Symbol: PK/262/2020

więcej...

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Symbol: ZP/12/2020

więcej...

Dostawy produktów farmaceutycznych

Symbol: ZP/11/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materaca do regulacji temperatury

Symbol: PK/182/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę odzieży roboczej

Symbol: PK/100/2020

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy produktów farmaceutycznych

Symbol: ZP/10/2020

więcej...

Świadczenie usług w zakresie gospodarki tlenem medycznym w obiektach szpitala

Symbol: PK/107/2020

więcej...

Dostawa wyrobów do zamkniętego systemu pobierania krwi

Symbol: ZP/9/2020

więcej...

Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych Szpitala Miejskiego św. Jana

Symbol: PK/106/2020

więcej...

Rozszerzenie funkcjonalności posiadanego przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu systemu m

Symbol: PK/83/2020

więcej...

Dostawa druków

Symbol: PK/87/2020

więcej...

Dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych i papierniczych

Symbol: PK/86/2020

więcej...

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji poczty pneumatycznej pomiędzy budynkami Szpitala Mie

Symbol: PK/64/2020

więcej...

Dostawy leków przeciwwirusowych w ramach programu lekowego eradykacja wirusa zapalenia wątroby typu

Symbol: ZP/4/2020

więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA URUCHOMIENIE KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 8.124.999,94 ZŁ

Symbol: PK/82/2020

więcej...

Dostawa środków czystości

Symbol: ZP/8/2020

więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na dostawę 3 komputerów przenośnych typu laptop

Symbol: PK/81/2020

więcej...

Dostawa preparatów do maszynowego mycia i dezynfekcji

Symbol: ZP/7/2020

więcej...

Dostawa rękawic nitrylowych bezpudrowych

Symbol: ZP/6/2020

więcej...

Dostawy produktów farmaceutycznych

Symbol: ZP/1/2020

więcej...

Dostawa protez do wykonywania zabiegów ortopedycznych

Symbol: ZP/5/2020

więcej...

Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w ramach Regionalnego Programu Ope

Symbol: ZP/28/2019

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację usługi transportu żywności z kuchni Szpitala Mi

Symbol: Usługa poniżej 30 000 euro

więcej...

Zapytanie ofertowe na uruchomienie kredytu bankowego w wysokości 16.000.000,00 zł

Symbol: PK/13/2020

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację usługi transportu żywności z kuchni Szpitala Mi

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem

Symbol: ZP/2/2020

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków: Omalizumab, Triptorelin

Symbol: ZP/3/2020

więcej...

Dostawa środków medycznych do wykonywania zabiegów ortopedycznych

Symbol: ZP/30/2019

więcej...

Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu

Symbol: ZP/21/2019

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków: Afibercept, Ranibizumabum

Symbol: ZP/29/2019

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa materiałów okulistycznych

Symbol: ZP/27/2019

więcej...

Dostawa środków dezynfekcyjnych i wyrobów medycznych

Symbol: ZP/26/2019

więcej...

Dostawa leków w ramach programu lekowego - eradykacja wirusa zapalenia wątroby typu B i C

Symbol: ZP/25/2019

więcej...

Dostawa materiałów medycznych, szwów, zszywek, taśm do szycia

Symbol: ZP/22/2019

więcej...

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do immunodiagnostyki

Symbol: ZP/24/2019

więcej...

Dostaw wyposażenia oddziału rehabilitacji neurologicznej w urządzenie do wczesnej rehabilitacji koń

Symbol: PK/371/2019

więcej...

Zapytanie ofertowe na uruchomienie kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł

Symbol: PK/352/2019

więcej...

OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości poniżej 750 000 euro, na udzielanie świadczeń w zakresie w

Symbol: US/2/2019

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostosowanie instalacji gazów medycznych w Oddziale Anes

Symbol: PK/338/2019

więcej...

Dostawa sprzętu medycznego: defibrylator i łóżka medyczne

Symbol: ZP/20/2019

więcej...

Zapytanie cenowe na usługę wymiany posadzek w pomieszczeniach B2/15 i B2/16 laboratorium - bakteriol

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku II

Symbol: ZP/18/2019

więcej...

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do immunodiagnostyki

Symbol: ZP/19/2019

więcej...

Dostawa materiałów okulistycznych

Symbol: ZP/16/2019

więcej...

Dostawa materiałów opatrunkowych i pomocniczych wyrobów medycznych

Symbol: ZP/15/2019

więcej...

Dostawy leków: Palperidonum zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu

Symbol: ZP/17/2019

więcej...

Zapytanie cenowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn.:Wdrożenie e-usług w

Symbol: Usługa poniżej 30 000 euro

więcej...

Usługa odczytu dawek indywidualnych lub środowiskowych od promieniowania jonizującego gamma lub RTG

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku Ogłoszenie o zamówieniu (

Symbol: ZP/14/2019

więcej...

Wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu

Symbol: PK/232/2019

więcej...

Dostawa Insuflatora Co2 z funkcja podgrzewania

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dzierżawa analizatorów do badania moczu wraz z paskami do analizy

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa Insuflatora Co2 z funkcja podgrzewania

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa narzędzi medycznych do endoskopii nosa

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa odczynników z zakresu koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów

Symbol: ZP/13/2019

więcej...

Wykonanie opracowania audytów energetycznych budynków użytkowanych przez Szpital

Symbol: PK/187/2019

więcej...

Dostawa implantów do zabiegów osteotomii okołokolanowej oraz usztywnień stopy

Symbol: ZP/12/2019

więcej...

Zapytanie cenowe na dostawę specjalistycznych urządzeń

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Zapytanie cenowe na dostawę błon RTG i odczynników

Symbol: PK/167/2019

więcej...

Usługa wymiany posadzek w pomieszczeniach oddziału wewnętrznego

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków – Mepolizumab i Omalizumab

Symbol: ZP/11/2019

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków - mepolizumab

Symbol: ZP/10/2019

więcej...

Dostawa obłożeń operacyjnych, odzieży ochronnej-jednorazowego użytku

Symbol: ZP/9/2019

więcej...

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do serologii

Symbol: ZP/8/2019

więcej...

Dostawa produktów spożywczych

Symbol: ZP/4/2019

więcej...

Usługa kompleksowego serwisowania Tomografu Komputerowego Bright Speed Elite

Symbol: ZP/7/2019

więcej...

Zapytanie cenowe na dostawę odzieży roboczej

Symbol: Poniżej 30000 Euro

więcej...

Dostawa soczewek jednoczęściowych

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Zapytanie cenowe na dostawę odzieży i obuwie roboczego

Symbol: Poniżej 30000 Euro

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków – programy lekowe

Symbol: ZP/6/2019

więcej...

Dostawa materiałów do sterylizacji i monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Symbol: ZP/5/2019

więcej...

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych

Symbol: ZP/2/2019

więcej...

Świadczenie usług medycznych w zakresie patomorfologii dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w E

Symbol: US/1/2019

więcej...

Dostawa soczewek jednoczęściowych

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków : Ketoprofenum, Paliperidonum

Symbol: ZP/1/2019

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków – programy lekowe

Symbol: ZP/32/2018

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę hemostatyków

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych - 4 sztuki

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację usługi transportu żywności z kuchni Szpitala Mi

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków: Afibercept, Ranibizumabum

Symbol: ZP/31/2018

więcej...

Dostawa leków - uzupełnienie

Symbol: ZP/30/2018

więcej...

Świadczenie obsługi bankowej

Symbol: Poniżej 30000 Euro

więcej...

Zapytanie cenowe na wykonywanie badań laboratoryjnych analitycznych na rzecz Szpitala Miejskiego ś

Symbol: Poniżej 30000 Euro

więcej...

Usługa przeprowadzenia auditu recertyfikacji systemów zarządzania jakością oraz środowiskiem

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa soczewek jednoczęściowych

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa urządzeń medycznych

Symbol: ZP/29/2018

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i sprzętu do Pracowni Bakteriologicznej

Symbol: ZP/28/2018

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę plastrów i opatrunków

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa systemu do elektrochirurgii wraz z elektrodami

Symbol: ZP/26/2018

więcej...

Dostawa odczynników do analityki ogólnej

Symbol: ZP/27/2018

więcej...

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Podnies

Symbol: ZP/25/2018

więcej...

Realizacja usługi transportu żywności z kuchni Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa sprzętu medycznego - kolumna laparoskopowa i lampa operacyjna

Symbol: ZP/23/2018

więcej...

Zapytanie cenowe na dostawę narzędzi medycznych, zasilacza opasek zaciskowych

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawy leków - postępowanie uzupełniające

Symbol: ZP/24/2018

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci teleinform

Symbol: Zamówienie poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa materiałów opatrunkowych i pomocniczych wyrobów medycznych

Symbol: ZP/17/2018

więcej...

Dostawa pomp infuzyjnych objętościowych

Symbol: ZP/22/2018

więcej...

Dostawa sprzętu gastronomicznego II

Symbol: Zamówienie poniżej 30 000 euro

więcej...

Świadczenie usług w zakresie transportu medycznego i sanitarnego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pa

Symbol: ZP/21/2018

więcej...

Dostawa aparatu do magnetoterapii

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa stacji centralnego nadzoru wraz z urządzeniami monitorującymi

Symbol: ZP/20/2018

więcej...

Dostawa sprzętu gastronomicznego

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie transportu medycznego i sanitarnego dla Szpi

Symbol: ZP/18/2018

więcej...

Dostawa sprzętu myjąco - czyszczącego

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa leków w ramach programów lekowych - II półrocze 2018

Symbol: ZP/19/2018

więcej...

Dostawa materiałów medycznych, szwów, zszywek, taśm do szycia

Symbol: ZP/14/2018

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy asortymentu stosowanego w chirurgii urazowo-ortopedycznej

Symbol: ZP/16/2018

więcej...

Dostawa leków - uzupełnienie

Symbol: ZP/15/2018

więcej...

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Podniesi

Symbol: ZP/13/2018

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę aktualizacji i opieki serwisowej dla systemu Simple

Symbol: Zamówienie poniżej 30 000 euro

więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę tac siatkowych do sterylizacji, wanienek do dezyn

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy asortymentu stosowanego w chirurgii urazowo-ortopedycznej

Symbol: ZP/12/2018

więcej...

Dostawa odczynników do hemofiltracji cytrynianowej i heparynowej wraz z dzierżawą dwóch aparatów

Symbol: ZP/11/2018

więcej...

Zapytanie cenowe na dostawę ssaków elektrycznych

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Zapytanie cenowe na dostawę materaców przeciwodleżynowych

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa leków

Symbol: ZP/10/2018

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków i wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej.

Symbol: ZP/04/2018

więcej...

Dostawa odczynników do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicz

Symbol: ZP/6/2018

więcej...

Zakup i dostawa Infrascannera

Symbol: ZP/9/2018

więcej...

Dostawa materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Symbol: ZP/5/2018

więcej...

Zapytanie cenowe na zakup implantów

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Zapytanie cenowe na dostawę lampy czołowej diodowej z akumulatorem

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa pomp infuzyjnych objętościowych i strzykawkowych

Symbol: ZP/8/2018

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Symbol: ZP/07/2018

więcej...

Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn

Symbol: ZP/34/2017

więcej...

Zapytanie cenowe na dostawę zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowej

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa materiałów okulistycznych

Symbol: ZP/3/2018

więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na dostawę APARATU EKG

Symbol: Poniżej 30 000 Euro

więcej...

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych

Symbol: ZP/2/2018

więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na dostawę płyt i kaset obrazowych do wykonywania zdjęć rtg

Symbol: Poniżej 30 000 Euro

więcej...

Zakup i dostawa sprzętu medycznego-tympanometr z audiometrem i urządzenie do suchego rozmrażania o

Symbol: ZP/1/2018

więcej...

Dostawy leków – programy lekowe

Symbol: ZP/43/2017

więcej...

Wykonanie kompleksowej usługi prania wraz z transportem i dzierżawą bielizny ogólnoszpitalnej i biel

Symbol: ZP/40/2017

więcej...

Usługa zapewnienia specjalistycznej i kompleksowej ochrony obiektów, osób i mienia

Symbol: ZP/42/2017

więcej...

Zakup i dostawa specjalistycznej aparatury medycznej

Symbol: ZP/41/2017

więcej...

Świadczenie usług w zakresie gospodarki tlenem medycznym w obiektach szpitala przy ul. Żeromskiego 2

Symbol: Zamowienie poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa produktów spożywczych

Symbol: ZP/39/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Symbol: ZP/37/2017

więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na dostawę narzędzi medycznych

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Zapytanie cenowe na usługę opisywania badań RTG i TK w systemie teleradiologii

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy Tryptoreliny (triporelin)

Symbol: ZP/38/2017

więcej...

Dostawa aparatu do kriochirurgii

Symbol: Poniżej 30 000 euro

więcej...

Zapytanie cenowe na świadczenie usługi transportu personelu medycznego do domu pacjenta

Symbol: Poniżej 30 000 euro

więcej...

DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH

Symbol: ZP/36/2017

więcej...

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do rehabilitacji pulmonologicznej

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Zakup i dostawa wyposażenia sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w aparaturę i sprzęt medyczny

Symbol: ZP/35/2017

więcej...

Dostawa optyki dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II

Symbol: Zakup poniżej 30 000 euro

więcej...

Usługa transportu żywności z kuchni Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul

Symbol: Poniżej 30 000 euro

więcej...

Dostawa specjalistycznej aparatury medycznej

Symbol: ZP/32/2017

więcej...

Dostawa asortymentów do diagnostyki mikrobiologii wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego

Symbol: ZP/31/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Symbol: ZP/33/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków – programy lekowe

Symbol: ZP/29/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy dachu budynku nr 6 – stolarnia oraz naprawa dachu budyn

Symbol: ZP/30/2019

więcej...

Dostawa obłożeń operacyjnych, odzieży ochronnej-jednorazowego użytku

Symbol: ZP/18/2017

więcej...

Dostawa sprzętu gastronomicznego – zmywarka tunelowa z wyposażeniem

Symbol: ZP/28/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów jednorazowego użytku – postępowanie uzupełniające

Symbol: ZP/23/2017

więcej...

Dostaw różnych gazów medycznych wraz z dzierżawą butli medycznych oraz dzierżawą zbiornika do ciekłe

Symbol: ZP/27/2017

więcej...

Dostawa odczynników do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora dla Medycznego Laboratorium Di

Symbol: ZP/26/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków - programy lekowe

Symbol: ZP/25/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu gastronomicznego

Symbol: ZP/24/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Symbol: ZP/15/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów opatrunkowych i pomocniczych wyrobów medycznych

Symbol: ZP/22/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków - postępowanie uzupełniające

Symbol: ZP/20/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych – powtórka

Symbol: ZP/19/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na rozbiórkę podziemnego składu opału na terenie Szpitala Miejskiego św. Jan

Symbol: ZP/21/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu

Symbol: ZP/16/2017

więcej...

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

Symbol: ZP/17/2017

więcej...

Pełnienie stałego monitoringu oraz przeprowadzanie zabiegów deratyzacji i dezynsekcji

Symbol: Zapytanie cenowe poniżej 30 000 euro

więcej...

Zapytanie cenowe na dzierżawę półautomatycznego analizatora moczu wraz z paskami do analizy

Symbol: Zapytanie cenowe poniżej 30 000 euro

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków

Symbol: ZP/14/2017

więcej...

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI - UZUPEŁNIENIE

Symbol: ZP/13/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów medycznych, szwów, zszywek, taśm do szycia

Symbol: ZP/9/2017

więcej...

Dostawa odczynników do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora w okresie 36

Symbol: ZP/12/2017

więcej...

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Symbol: ZP/10/2017

więcej...

Zapytanie cenowe na dostawę błon RTG i odczynników

Symbol: Poniżej 30 000 Euro

więcej...

Zapytanie cenowe na dostawę błon RTG i odczynników

Symbol: Poniżej 30 000 Euro

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy asortymentu stosowanego w medycynie sportowej

Symbol: ZP/11/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy asortymentu stosowanego w medycynie sportowej

Symbol: ZP/8/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów okulistycznych

Symbol: ZP/06/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę procesora ultrasonograficznego i wideobronchoskopu

Symbol: ZP/7/2017

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków

Symbol: ZP/25/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego- aparat do biopsji, kardiomonitory, respirator

Symbol: ZP/24/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń oddziału ortopedycznego - gabinet diagnostyczno-zabieg

Symbol: ZP/23/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego z akcesoriami - zestaw do artroskopii, zestaw

Symbol: ZP/22/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków

Symbol: ZP/21/2016

więcej...

Zapytanie cenowe na zakup kardiomonitorów

Symbol: ZP/285/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków w ramach programów lekowych

Symbol: ZP/20/2016

więcej...

Zapytanie cenowe dotyczące odbioru i przechowywania w chłodni zwłok osób zmarłych

Symbol: KM/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów SPSZOZ

Symbol: ZP/19/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę stołu operacyjnego z wyposażeniem

Symbol: ZP/18/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych.

Symbol: ZP/17/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych.

Symbol: ZP/16/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych

Symbol: ZP/14/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Symbol: ZP/15/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Symbol: ZP/13/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków w ramach programów lekowych – postępowanie uzupełniające

Symbol: ZP/12/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy worków na odpady komunalne, medyczne

Symbol: ZP/11/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego.

Symbol: ZP/10/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę: odczynników do gazometrii z dzierżawą analizatora gazometryczneg

Symbol: ZP/9/2016

więcej...

Zapytanie cenowe na zakup wirówki laboratoryjnej

Symbol: PK/68/16/2

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych.

Symbol: ZP/8/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Symbol: ZP/7/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów medycznych, szwów, zszywek, taśm do szycia

Symbol: ZP/6/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków w ramach programów lekowych – postępowanie uzupełniające

Symbol: ZP/5/2016

więcej...

Zapytanie cenowe na zakup wirówki laboratoryjnej

Symbol: PK/68/16

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków w ramach programów lekowych

Symbol: ZP/3/2016

więcej...

Zapytanie cenowe na zakup wózka inwalidzkiego, podnośnika do transportu, podnoszenia i opuszczania p

Symbol: PK/37-44/16

więcej...

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego.

Symbol: ZP/4/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów medycznych do sterylizacji,dezynfekcji i monitorowania

Symbol: ZP/2/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków w ramach programów lekowych - terapia bezineterferonowa

Symbol: ZP/1/2016

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy opatrunków specjalistycznych, przylepców, plastrów chirurgicznych

Symbol: ZP/40/2015

więcej...

Zapytanie cenowe na świadczenie usług w zakresie całodobowego dozoru, ochrony mienia, ludzi, obiektó

Symbol: PK/484/15

więcej...

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów sprzętu medycznego.

Symbol: ZP/39/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług żywienia pacjentów SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawł

Symbol: ZP/37/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na uruchomienie kredytu w wysokości 2 000 000 zł.

Symbol: ZP/38/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na uruchomienie kredytu w wysokości 2 000 000 zł.

Symbol: ZP/36/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych.

Symbol: ZP/35/2015

więcej...

Dostawy implantów do chirurgii artroskopowej oraz utworzenie depozytu przedmiotu zamówienia.

Symbol: ZP/33/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych.

Symbol: ZP/31/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków w ramach programów lekowych

Symbol: ZP/32/2015

więcej...

Dostawy leków w ramach programów lekowych – terapia bezinterferonowa

Symbol: ZP/30/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy obłożeń, serwet, fartuchów, pokrowców na aparaturę medyczną i inn

Symbol: ZP/29/2015

więcej...

Badanie sprawozdania finansowego SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu za rok 2015

Symbol: PK/344/15

więcej...

Zakup 2 sztuk płuczko-dezynfektorów

Symbol: PK/336/15

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę polisomnografu z wyposażeniem.

Symbol: ZP/28/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy implantów do osteosyntezy i chirurgii stopy oraz utworzenie depoz

Symbol: ZP/27/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę videobronchoskopu z narzędziami, polisomnografu z wyposażeniem

Symbol: ZP/26/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na uruchomieniem kredytu obrotowego w kwocie 300 000 zł

Symbol: ZP/22/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy implantów do osteosyntezy i chirurgii stopy oraz utworzenie depoz

Symbol: ZP/25/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do urządzeń me

Symbol: ZP/24/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę łóżek med. z osprzętem, kardiomonitorów, ssaków i aparatu EKG

Symbol: ZP/23/2015

więcej...

Wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego

Symbol: ZP/21/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych do urządzeń me

Symbol: ZP/20/2015

więcej...

Wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego

Symbol: ZP/19/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów opatrunkowych i pomocniczych wyrobów medycznych

Symbol: ZP/18/2015

więcej...

Dostawy biomateriałów do regeneracji tkanki łącznej

Symbol: ZP/17/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunk

Symbol: ZP/16/2015

więcej...

Dostawy protezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego oraz utworzenie depozytu przedmiotu zamówienia

Symbol: ZP/15/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunk

Symbol: ZP/13/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych.

Symbol: ZP/14/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy narzędzi medycznych.

Symbol: ZP/12/2015

więcej...

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego

Symbol: PK/158/2015

więcej...

Postępowanie o zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na realizację zadan

Symbol: ZP/11/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych

Symbol: ZP/7/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Symbol: ZP/10/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy narzędzi medycznych.

Symbol: ZP/8/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Symbol: ZP/9/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy gazów technicznych i medycznych z dzierżawą i transportem

Symbol: ZP/6/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Symbol: ZP/4/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów medycznych, szwów, zszywek, taśm do szycia

Symbol: ZP/5/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Symbol: ZP/3/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków w ramach programów lekowych

Symbol: ZP/1/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów medycznych do sterylizacji i monitorowania

Symbol: ZP/2/2015

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy wszczepów oraz utworzenie depozytu przedmiotu zamówienia

Symbol: ZP/37/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy opatrunków specjalistycznych, przylepców, plastrów chirurgicznych

Symbol: ZP/36/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji, zakup, montaż i rozruch agregatu prądotwórczego

Symbol: ZP35/2014

więcej...

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki

Symbol: ZP/34/2014

więcej...

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zak

Symbol: ZP/33/2014

więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń Oddziału Dziecięcego.

Symbol: PK/286/14

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy obłożeń, serwet, fartuchów, pokrowców na aparaturę medyczną i inn

Symbol: ZP/32/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych

Symbol: ZP/31/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków w ramach programu terapeutycznego – postępowanie uzupełniaj

Symbol: ZP/30/2014

więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń Oddziału Dziecięcego

Symbol: ZP/286/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy środków czystości i artykułów do sprzątania

Symbol: ZP/29/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych

Symbol: ZP/28/2014

więcej...

Dostawy produktów wykorzystywanych w chirurgii artroskopowej stawów oraz elektrod bipolarnych

Symbol: ZP/27/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy środków czystości i artykułów do sprzątania.

Symbol: ZP/26/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków w ramach programu terapeutycznego – postępowanie uzupełniaj

Symbol: ZP/25/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy obłożeń, serwet, fartuchów oraz pokrowców na aparaturę medyczną –

Symbol: ZP/24/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów SPSZOZ Szpi

Symbol: ZP/23/2014

więcej...

Dostawy wyrobów medycznych (opatrunki, opaski, chusty, podkłady, zestaw noworodkowy)

Symbol: ZP/22/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i aparatury medycznej

Symbol: ZP/21/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do płukania śródoperacyjnego.

Symbol: ZP/19/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie administrowania istniejącą siecią informatyc

Symbol: ZP/20/2014

więcej...

Dostawy mat. eksploatacyjnych do urz. med oraz części zamiennych do urz.med

Symbol: ZP/17/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego

Symbol: ZP/18/2014

więcej...

Dostawy produktów leczniczych

Symbol: ZP/11/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na odbiór i utylizację odpadów medycznych.

Symbol: ZP/16/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków

Symbol: ZP/14/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy wszczepów i produktów medycznych

Symbol: ZP/7/2014

więcej...

Usługi pralnicze

Symbol: ZP/15/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Symbol: ZP/13/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy narzędzi laparoskopowych i kardiomonitorów

Symbol: ZP/12/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Symbol: ZP/10/2014

więcej...

Dostawy sprzętu komputerowego

Symbol: ZP/9/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy worków na odpady komunalne, medyczne

Symbol: ZP/8/2014

więcej...

Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Symbol: ZP/6/2014

więcej...

Dostawy nici chirurgicznych, plastrów chirurgicznych, wosku kostnego

Symbol: ZP/5/2014

więcej...

Dostawy materiałów medycznych do sterylizacji i monitorowania

Symbol: ZP/4/2014

więcej...

Dostawy worków na odpady

Symbol: ZP/3/2014

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków w ramach programu terapeutycznego

Symbol: ZP/50/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego p

Symbol: ZP/2/2014

więcej...

Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

Symbol: ZP/1/2014

więcej...

Dostawy odczynników i krwinek wzorcowych do badań serologicznych

Symbol: ZP/45/2013

więcej...

dostawy leku do leczenia przewlekłych zapaleń typu C (telaprewir)

Symbol: ZP/49/2013

więcej...

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Symbol: ZP/46/2013

więcej...

Urządzenie do suchego rozmrażania osocza

Symbol: ZP/48/2013

więcej...

świadczenie usług żywienia pacjentów SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w

Symbol: ZP/47/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę łóżek szpitalnych z materacami oraz szafki pr

Symbol: ZP/43/2013

więcej...

Uruchomienie kredytu bankowego w wysokości 2 000 000 zł

Symbol: ZP/44/2013

więcej...

Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego

Symbol: ZP/42/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na uruchomienie kredytu bankowego w wysokości 2 000 000

Symbol: ZP/41/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych.

Symbol: ZP/40/2013

więcej...

Dostawy wyrobów medycznych - przylepców

Symbol: ZP/39/2013

więcej...

Dostawa wózków do zbierania odpadów lub brudnej bielizny, koszy do segregacji od

Symbol: ZP/37/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie usług ubezpieczenia mien

Symbol: ZP/38/2013

więcej...

Dostawy środków dezynfekcyjnych.

Symbol: ZP/36/2013

więcej...

Dostawy odzieży ochronnej i roboczej

Symbol: ZP/35/2013

więcej...

Dostawa obłożeń, serwet, fartuchów oraz pokrowców na aparaturę medyczną.

Symbol: ZP/34/2013

więcej...

dostawy leków – programy terapeutyczne – postępowanie uzupełniając

Symbol: ZP/33/2013

więcej...

dostawy materiałów opatrunkowych (pieluchomajtki), pianki myjąco-pielęgnującej,

Symbol: ZP/32/2013

więcej...

dostawy wszczepów stosowanych w chirurgii urazowo-ortopedycznej, systemu do płuk

Symbol: ZP/31/2013

więcej...

Zakup, montaż, podłączenie wytwornicy pary i uzdatniacza wody surowej wraz z dos

Symbol: ZP/30/2013

więcej...

Malowanie poddasza budynku administracyjnego Szpitala Miejskiego

Symbol: ZP/29/2013

więcej...

Dostawy wyrobów medycznych

Symbol: ZP/28/2013

więcej...

Dostawa gazu medycznego typy entonox

Symbol: ZP/26/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatów do mierzenia ciśnienia oraz materiał

Symbol: ZP/27/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na zakup, montaż, podłączenie wytwornicy pary i uzdatnia

Symbol: ZP/24/2013

więcej...

Dostawa respiratora

Symbol: ZP/25/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na malowanie poddasza budynku administracyjnego Szpitala

Symbol: ZP/22/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego p

Symbol: ZP/23/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wytwornicy pary o wydajności pary 1

Symbol: ZP/21/2013

więcej...

Dostawa taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, zestawów do le

Symbol: ZP/19/2013

więcej...

Dostawa wyrobów medycznych (opatrunki, opaski, chusty, zestaw noworodkowy)

Symbol: ZP/20/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego

Symbol: ZP/18/2013

więcej...

Dostawy leków - uzup.

Symbol: ZP/17/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków – uzup.

Symbol: ZP/16/2013

więcej...

obsługa bankowa wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do w

Symbol: ZP/12/2013

więcej...

Dostawa napędu ortopedycznego oraz materaców pneumatycznych.

Symbol: ZP/14/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na wymianę okien na poddaszu budynku administracyjnego S

Symbol: ZP/13/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie i

Symbol: ZP/15/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na wymianę urządzenia d¼wigowego znajdującego się przy g

Symbol: ZP/11/2013

więcej...

Dostawy produktów leczniczych

Symbol: ZP/6/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, dostawę i montaż wytwornicy pary i a

Symbol: ZP/10/2013

więcej...

Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Symbol: ZP/9/2013

więcej...

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych oraz części zamiennyc

Symbol: ZP/8/2013

więcej...

Dostawy gazów medycznych z dzierżawą i transportem

Symbol: ZP/7/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na wymianę urządzenia d¼wigowego znajdującego się przy g

Symbol: ZP/5/2013

więcej...

E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdroż

Symbol: ZP/31/2012

więcej...

Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych.

Symbol: ZP/3/2013

więcej...

Dostawy gazów medycznych z dzierżawą i transportem

Symbol: ZP/4/2013

więcej...

Dostawy nici chirurgicznych, plastrów chirurgicznych, wosku kostnego

Symbol: ZP/2/2013

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez ortopedycznych oraz utworzenie dep

Symbol: ZP/35/2012

więcej...

Dostawy implantów ortopedycznych

Symbol: ZP/36/2012

więcej...

Dostawy materiałów do sterylizacji i monitorowania procesów sterylizacji i dezyn

Symbol: ZP/1/2013

więcej...

dostawy leków – program terapeutyczny.

Symbol: ZP/33/2012

więcej...

Dostawy wyrobów medycznych (obłożenia pola operacyjnego, fartuchy, serwety, osło

Symbol: ZP/38/2012

więcej...

Dostawa wyrobów medycznych (system do płukania powierzchni stawowych, elektrody

Symbol: ZP/32/2012

więcej...

Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych.

Symbol: ZP/30/2012

więcej...

Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Symbol: ZP/29/2012

więcej...

Dostawy odczynników i krwinek wzorcowych do badań serologicznych

Symbol: ZP/27/2012

więcej...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i

Symbol: ZP/28/2012

więcej...

Dostawy środków dezynfekcyjnych.

Symbol: ZP/24/2012

więcej...

Dostawa środków czystości

Symbol: ZP/25/2012

więcej...

Dostawy wyrobów medycznych (chirurgiczna osłona twarzy, folia operacyjna, osłona

Symbol: ZP/23/2012

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków.

Symbol: ZP/22/2012

więcej...

Dostawy osłon na aparaturę medyczną, podkładów ochronnych, pieluchomajtek, mater

Symbol: ZP/21/2012

więcej...

Dostawy przylepców

Symbol: ZP/20/2012

więcej...

Dostawa opasek zaciskowych, materacy pneumatycznych oraz sprzętu medycznego do p

Symbol: ZP/19/2012

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych, entonoxu, substancji d

Symbol: ZP/18/2012

więcej...

Dostawa bezcementowej endoprotezy stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym-ce

Symbol: ZP/16/2012

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości i artykułów do sprzątania

Symbol: ZP/17/2012

więcej...

Dostawa wyrobów medycznych (opatrunki, podkłady, zestaw położniczy dla noworodkó

Symbol: ZP/15/2012

więcej...

Poniżej 4 845 000 Euro dla robót budowlanychRemont dachów budynków Szpitala Mi

Symbol: ZP/14/2012

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Symbol: ZP/13/2012

więcej...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w trakcie re

Symbol: ZP/12/2012

więcej...

Dostawa pasywnego pojemnika izotermicznego do bezpiecznego transportu materiałów

Symbol: ZP/11/2012

więcej...

Dostawa zestawu rektoskopowego ze ¼ródłem światła i instrumentów artroskopowych.

Symbol: ZP/10/12

więcej...

Dostawy końcówek i frezów do shavera, elektrod do vaporyzatora oraz zestawu rekt

Symbol: ZP/9/2012

więcej...

Dostawa taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, zestawów do le

Symbol: ZP/7/2012

więcej...

Dostawy produktów leczniczych

Symbol: ZP/2/2012

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy nici chirurgicznych, plastrów chirurgicznych,

Symbol: ZP/8/2012

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń do zabiegów ginekologicznych.

Symbol: ZP/5/2012

więcej...

Dostawy sprzętu medycznego

Symbol: ZP/6/2012

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę leków w ramach programu terapeutycznego.

Symbol: ZP/4/2012

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy worków z tworzyw sztucznych na odpady.

Symbol: ZP/3/2012

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów do sterylizacji.

Symbol: ZP/1/2012

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy nici chirurgicznych, plastrów chirurgicznych,

Symbol: ZP/47/2011

więcej...

Dostawa leków w ramach programu terapeutycznego.

Symbol: ZP/45/2011

więcej...

UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEÑ MEDYCZNYCHSAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTY

Symbol: EiB/5/2011

więcej...

UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEÑ MEDYCZNYCHSAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTY

Symbol: EiB/4/2011

więcej...

Dostawy leków - postępowanie uzupełniające

Symbol: ZP/46/2011

więcej...

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń medycznych, worków do ssaków, r

Symbol: ZP/44/2011

więcej...

Dostawy wyrobów med. (obłożenia pola operacyjnego, fartuchy, serwety, osło

Symbol: ZP/43/2011

więcej...

Dostawa endoprotez stawu kolanowego i bezcementowych endoprotez stawy biodrowego

Symbol: ZP/38/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług żywienia pacjentów SPSZOZ Szpital M

Symbol: ZP/35/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy odczynników i krwinek wzorcowych do badań ser

Symbol: ZP/42/2011

więcej...

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO¦CI CYWILNEJSAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYC

Symbol: EIB/3/2011

więcej...

Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Symbol: ZP/41/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego w kwocie 2 000 000 zł.

Symbol: ZP/40/2011

więcej...

UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNO¦CI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO S

Symbol: EiB/2/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy odczynników i krwinek wzorcowych do badań ser

Symbol: ZP/39/2011

więcej...

UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNO¦CI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO S

Symbol: EIB/1/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych.

Symbol: ZP/37/2011

więcej...

Dostawy leków - postępowanie uzupełniające

Symbol: ZP/36/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy wyrobów medycznych (chirurgiczna osłona twarz

Symbol: ZP/34/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych.

Symbol: ZP/33/2011

więcej...

przetarg nieograniczony na dostawę aparatów do mierzenia ciśnienia, materaców pn

Symbol: ZP/32/2011

więcej...

dostawy osłon na aparaturę medyczną, podkładów ochronnych, pieluchomajtek, mater

Symbol: ZP/31/2011

więcej...

Dostawy przylepców

Symbol: ZP/30/2011

więcej...

Naprawa poszycia dachowego na Budynku Głównym

Symbol: ZP/29/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków - postępowanie uzupełniające.

Symbol: ZP/28/2011

więcej...

Dostawa środków czystości i artykułów do sprzątania

Symbol: ZP/27/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków - postępowanie uzupełniające

Symbol: ZP/26/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych (obłożenia operacyjne, jał

Symbol: ZP/25/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych (opatrunki, podkłady, zest

Symbol: ZP/24/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości i artykułów do sprzątania

Symbol: ZP/23/2011

więcej...

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej.

Symbol: ZP/22/2011

więcej...

dostawy wyrobów medycznych aparat do wstrzykiwania i pobierania leków, żel do os

Symbol: ZP/21/2011

więcej...

dostawA wyrobów medycznych (obłożenia operacyjne, jałowe serwety, proteza naczyń

Symbol: ZP/20/2011

więcej...

dostawęaostrzy do shavera, elektrod do vaporyzatora, kaniuli do artroskopii bark

Symbol: ZP/19/2011

więcej...

Dostawy produktów spożywczych

Symbol: ZP/18/2011

więcej...

na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym d

Symbol: ZP/16/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawę holtera EKG

Symbol: ZP/17/2011

więcej...

Dostawy nabiału i innych produktów spożywczych

Symbol: 104555-2011

więcej...

Dostawy materiałów medycznych

Symbol: ZP/14/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków

Symbol: ZP/13/2011

więcej...

odbiór i składowanie odpadów komunalnych, odbiór i utylizacja odpadów komunalnyc

Symbol: ZP/12/2011

więcej...

Usługi prania

Symbol: ZP/11/2011

więcej...

Dostawa elektrycznej piły do gipsu i ssaka jezdnego

Symbol: ZP/10/2011

więcej...

Dostawy produktów spożywczych: pieczywa, warzyw, mięsa

Symbol: ZP/9/2011

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy leków – programy terapeutyczne

Symbol: ZP/1/2011

więcej...

Dostawy obłożeń, fartuchów chirurgicznych, osłon na przewody i ramię „C&#

Symbol: ZP/6/2011

więcej...

Dostawy nici chirurgicznych, wosku kostnego, plastrów chirurgicznych

Symbol: ZP/8/2011

więcej...

dostawy gazów medycznych z dzierżawą i transportem butli

Symbol: ZP/7/2011

więcej...

UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALIS

Symbol: M/1/2011

więcej...

Dostawy leków

Symbol: ZP/52/2010

więcej...

Przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez ortopedycznych oraz utworzenie dep

Symbol: ZP/51/2010

więcej...

dostawa mebli medycznych

Symbol: ZP/5/2011

więcej...

dostawy wyrobów medycznych, opatrunków i materiałów do pielęgnacji pacjenta

Symbol: ZP/4/2011

więcej...

dostawa dezynfektora, mebli medycznych, ssaków medycznych, resuscytatorów.

Symbol: ZP/3/2011

więcej...

Dostawy mebli na wymiar i krzeseł

Symbol: ZP/2/2011

więcej...

Dostawy implantów ortopedycznych

Symbol: ZP/54/2010

więcej...

dostawy leków – programy terapeutyczne

Symbol: ZP/53/2010

więcej...

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej wymiany urządzeń d

Symbol: ZP/49/2010

więcej...

Materiały do sterylizacji

Symbol: ZP/50/2010

więcej...

Naprawy i przeglądy sprzętu medycznego

Symbol: ZP/48/2010

więcej...

DOSTAWY LEKÓW – PROGRAMY TERAPEUTYCZNE

Symbol: ZP/44/2010

więcej...

Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2012r.

Symbol: PK/271/2012

więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu

Symbol: PK/260/12

więcej...

usługa sporządzenia wyceny nieruchomości stanowiących własnośæ Gminy Miasta Elbl

Symbol:

więcej...

Zapytanie cenowe na świadczenie usług w zakresie całodobowego dozoru, ochrony mi

Symbol: PK/386/2011

więcej...

Dostawy błon RTG i odczynników chemicznych

Symbol: PK/55/2012

więcej...

Dostawy błon RTG oraz odczynników

Symbol: PK/55/2012

więcej...

Zamieszczenie publikacji o realizacji projektu.

Symbol: PK/350/12

więcej...

Informacja o wyborze na świadczenie usług w zakresie całodobowego dozoru, ochron

Symbol: PK/249/2013

więcej...

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą

Symbol: PK/321/2013

więcej...

konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2013r

Symbol: PK/343/2013

więcej...

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

Symbol: PK/336/2013

więcej...

Przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „E-pacjent...

Symbol: PK/458/2013

więcej...

Unieważnienie - Wykonanie zmian w projekcie

Symbol: PK/34/2014

więcej...

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.