Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Zamówienia publiczne otwarte

Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn

Symbol: ZP/34/2017

Kategoria: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 548 000 euro RB

Termin zamieszczenia: 2018-02-06 10:53:00

Termin składania ofert: 2018-03-12 11:00:00

Termin otwarcia ofert: 2018-03-12 11:15:00

Przedmiotem zamówieniajest wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll w Elblągu”

Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis. Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”.

 

Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie Zamawiającego pod adresem:

http://szpitalmiejski.elblag.pl/data/files/Projekt_budowlany.zip

http://szpitalmiejski.elblag.pl/data/files/Projekt_wykonawczy_Zadanie_I_cz_I.zip

http://szpitalmiejski.elblag.pl/data/files/Projekt_wykonawczy_Zadanie_II_cz_II.zip

http://szpitalmiejski.elblag.pl/data/files/Projekt_wykonawczy_Zadanie_II_cz_III.zip

 

 


Ogłoszenie

Warunki

Korespondencja

Ostatnia modyfikacja: 2018-02-13

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.