Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski
im. Jana Pawła II w Elblągu

Rejestracja na zabieg

Jeżeli pacjent jest kwalifikowany do leczenia operacyjnego przez lekarzy pracujących w danym oddziale, nie musi być powtórnie badany. Osoby kierowane przez lekarzy z innych ośrodków muszą zostać zakwalifikowane po uprzednim zbadaniu przez personel danego oddziału. Decyzję o kwalifikacji do zabiegu operacyjnego podejmuje lekarz ordynator /koordynator lub lekarz wyznaczony przez ordynatora / koordynatora oddziału.

Prosimy wypełnić formularz rejestracyjny. W ciągu 7 dni personel szpitala skontaktuje się z Państwem celem ustalenia terminu badania i potwierdzenia kwalifikacji do zabiegu.

 powrót na stronę Szpitala