Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Telefony

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg
Telefon: +48 55 239 44 02, Fax: +48 55 239 45 77
e-mail: sekretariat.ess@elblag.com.pl

PRZYCHODNIA  SPECJALISTYCZNA
tel.: +48 555 330 330
kom.: 459 595 995*
*numer przeznaczony dla połączeń z telefonów komórkowych

(rejestracja telefoniczna: w godzinach: 8.00-14.00 od poniedziałku do czwartku; 8.00-13.00 w piątek)

Pozostałe telefony:

ADMINISTRACJA

Dyrektor

239 44 00

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Zamkniętego

239 44 01

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Ambulatoryjnego

230 41 28

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

239 44 07

Sekretariat – ul. Komeńskiego

239 44 02

Sekretariat – ul. Żeromskiego

230 41 97

Kancelaria ogólna

239 45 76

Kancelaria ogólna - FAX

239 45 77

Koordynator ds. Pielęgniarstwa

230 42 89

Pielęgniarka Społeczna

230 42 21

Główny Specjalista ds. ekonomicznych

230 42 07

Główny Specjalista ds. BHP/ PPOŻ

230 42 90

Dział Szkoleń

232 01 20

Dział Marketingu, Promocji i Programów Pomocowych/ Pełnomocnik ds. praw pacjenta/ Rzecznik Prasowy

239 44 49
239 46 85

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

230 42 23

Inspektor ds. obronnych

230 41 79

Związki Zawodowe

230 42 49

.

PION Z-CY DYREKTORA DS. ORGANIZACYJNO - KADROWYCH

Dział Personalny

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno - Kadrowych

239 45 84

Dział Kadr

239 45 27
239 45 67
230 41 38

Dział Organizacyjny

Kierownik

230 41 16

Referent

230 42 61

Składnica Akt (Archiwum zakładowe)

230 41 77

.

PION Z-CY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH/ GŁ. KSIĘGOWEGO

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/ Główny Księgowy

230 41 55
239 44 05

Kierownik Działu Finansowo - Księgowego

239 44 09

Kasa

239 44 08

Księgowość finansowa

239 44 09
619 58 60
239 44 18
230 42 43
230 42 95

Płace

230 42 80
239 45 75

Dział Rozliczeń i Ewidencji Usług Med.

239 44 19
239 46 18
230 41 56

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik

230 41 53

Z-ca Kierownika, Specjalista

230 41 84

FAX

230 41 64

.

PION Z-CY DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

239 44 04

Dział Techniczny, magazynier

239 45 28

Inspektor d/s ochrony środowiska

239 45 28

Elektryk, awaryjne źródło zasilania

239 44 22

Warsztaty- hydraulik, stolarz

239 45 25

Warsztat sam., kierowca dyżurny

239 45 80

Warsztat sprzętu medycznego

239 44 59

Warsztat sprzętu elektronicznego

239 45 65

Budynek przy ul. Żeromskiego 22

Kierownik ds. Technicznych

230 42 39

Dział Techniczny

230 42 45

230 41 91

Transport

230 41 71

Warsztaty

230 42 14

Magazyny

230 42 20

Magazyny - fax

230 42 11

Magazyn bielizny

230 41 72

Ochrona

Budynek przy ul. Żeromskiego 22

Portiernia

230 42 84

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Portiernia

239 45 79

Dział Żywienia

Kierownik, dietetyk

239 45 60

.

Dział Informatyki

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Kierownik

239 44 97

Informatyk

239 44 97

Budynek przy ul. Żeromskiego 22

Informatyk

230 41 59
230 41 60

Dział Epidemiologii

Kierownik

239 44 24

Specjalista ds. epidemiologii

239 45 83

Specjalista ds. epidemiologii

230 42 42

Apteka

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Kierownik

239 45 61

Księgowość Apteki zakładowej

239 44 06

Receptura Apteki zakładowej

239 45 63

Budynek przy ul. Żeromskiego 22

Kierownik

230 41 90

FAX

230 41 89

Apteka  /Ekspedycja/

230 41 35

Dział Higieny Szpitalnej

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Kierownik

239 46 79

Magazyn

239 46 53

Budynek przy ul. Żeromskiego 22

Z-ca Kierownika

230 42 46

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Kierownik

239 45 21

Laboratorium-rejestr.

239 45 90

Pracownia serologiczna

239 45 34
239 45 64

Pracownia bakteriologiczna

239 45 24

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

239 45 22

Bank Krwi

Budynek przy ul. Żeromskiego 22

Pracownia

230 42 27

Centralna Sterylizatornia

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Sterylizatornia

239 44 36

Budynek przy ul. Żeromskiego 22

Sterylizatornia

230 42 56

Izba Przyjęć

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Pielęgniarka Oddziałowa

239 44 37

Wypisy pacjentów

239 44 39

Dyżurka pielęgniarek

239 44 44

Punkt informacyjny

239 46 93

Budynek przy ul. Żeromskiego 22

Rejestracja

625 72 60

Punkt pielęgniarski

230 42 18

FAX

230 41 98

ODDZIAŁY SZPITALNE

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Koordynator

239 44 40

Pielęgniarka Oddziałowa

239 44 43

Dyżurka pielęgniarek

239 44 41

Asystenci oddziału

239 44 42

Budynek przy ul. Żeromskiego 22

Koordynator

230 41 11

Pielęgniarka Oddziałowa

230 42 22

Dyżurka pielęgniarek

230 41 13

Pokój socjalny

230 41 18

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Położnictwo

Koordynator

230 42 51

Z-cy Koordynatora

230 41 15

Położna Oddziałowa

230 42 81

Gabinet lekarski

230 42 93

Konsola/gabinet zabiegowy/ IP

230 41 21

Konsola

230 42 53

Sala porodowa

230 42 54

Sekretarka medyczna

230 41 81

Pododdział Noworodkowy

Gabinet lekarski

230 42 40

Dyżurka pielęgniarek

230 41 83

Ginekologia

Z-ca Koordynatora

230 42 23

Gabinet lekarski

230 42 19

Gabinet zabiegowy

230 41 94

Dyżurka pielęgniarek /konsola/

230 41 22

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Koordynator

239 44 30

Pielęgniarka Oddziałowa

239 46 58

Dyżurka pielęgniarek

239 44 31

Dyżurka Bloku Operacyjnego

239 44 32

Pokój znieczuleń i wybudzeń

239 45 54

Asystenci oddziału

239 44 33

Sekretarka medyczna

239 44 60

Sterylizacja

239 44 36

Pododdział Chirurgii Ręki

Dyżurka pielęgniarek

239 44 61

Gabinet lekarski

239 44 62

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Koordynator

230 41 28

Gabinet lekarski

230 41 32

Gabinet lekarski

230 41 25

Gabinet lekarski

230 42 55

Dyżurka pielęgniarek /konsola/

230 41 47

Sekretariat

230 41 33

FAX

230 41 76

Sala operacyjna

230 41 87

Gabinet rehabilitacji

230 42 85

Oddział Pediatryczny

Koordynator

230 42 71

Pielęgniarka Oddziałowa

230 41 12

Gabinet lekarski

230 42 72

Dyżurka pielęgniarek

230 42 73

Sekretariat

230 41 73

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Sekretariat

230 41 41

Pielęgniarka Oddziałowa

230 41 63

Dyżurka pielęgniarek

230 41 62

Gabinet lekarski

230 41 43

Gabinet lekarski

230 41 40

Dyżurka pielęgniarek

230 41 42

Gabinet Urodynamiki

230 42 35

Oddział Chorób Wewnętrznych

Koordynator

239 44 50

Pielęgniarka Oddziałowa

239 44 56

Dyżurka pielęgniarek

239 44 51

Asystenci oddziału

239 44 53

Asystenci oddziału

239 45 91

Gabinet endoskopowy

239 44 58

Oddział Chorób Płuc

Koordynator

625 72 30

Pielęgniarka Oddziałowa

625 72 33

Dyżurka pielęgniarek/ Konsola

230 41 46

Gabinet lekarski 1

625 72 31

Gabinet lekarski 2

625 72 32

Pokój przygotowawczy

625 72 34

Gabinet endoskopii

625 72 35

Sekretariat

230 41 48

Oddział Chorób Zakaźnych

Gabinet lekarski/Lekarz dyżurny

230 42 58

625 72 36

Pielęgniarka Oddziałowa

230 42 17

Dyżurka pielęgniarek/ Konsola

230 42 12

Dyżurka pielęgniarek/ Konsola

619 58 63

Oddział Otolaryngologii

Oddział Okulistyki

Koordynator otolaryngologii

239 44 70

Koordynator okulistyki

239 45 40

Pielęgniarka Oddziałowa

239 44 73

Dyżurka pielęgniarek

239 44 71

Asystenci oddziału

239 44 72

Blok operacyjny

239 44 76

Oddział Psychiatryczny

Oddział Detoksykacji

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Dyżurka pielęgniarek

239 44 11

Pielęgniarka oddziałowa

239 44 17

lek. Panicz

239 44 12

lek. Łuczak

239 44 13

Gabinet lekarski

239 44 14

Gabinet lekarski

239 45 92

Lekarz dyżurny

239 44 20

Oddział Dzienny

239 44 65

Centrum Zdrowia Psychicznego

Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

239 44 65

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny

239 44 78

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Ordynator

239 44 90

Dyżurka pielęgniarek

239 44 63

Gabinet lekarski

239 45 15

Sekretarka medyczna

239 44 28

Oddział Rehabilitacji

z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Ordynator

239 44 80

Pielęgniarka Oddziałowa

239 44 83

Dyżurka pielęgniarek

239 44 81

Gabinet lekarski

239 44 84

Sekretarka medyczna

239 44 85

Sala zajęć terapeutycznych

239 44 86

Gabinet lekarski

239 44 87

Zakład Rehabilitacji

Rejestracja

239 44 45

Sala gimnastyczna

239 44 46

Hydroterapia

239 44 47

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

230 42 59

Dyżurka pielęgniarek

230 42 60

Blok Operacyjny

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Blok Operacyjny

239 44 32

Budynek przy ul. Żeromskiego 22

Blok Operacyjny

230 41 34

Blok Operacyjny

230 42 82

Dyżurka pielęgniarek

230 41 37

Blok – pracownicy gospodarczy DzHSz

230 41 45

Anestezjologia

Gabinet lekarski

230 42 88

Gabinet zabiegowy

230 41 36

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Kierownik, gab. USG

239 44 66

Gabinet lekarski

239 44 67

Rejestracja

239 44 68

Pracownia TK

239 44 69

Budynek przy ul. Żeromskiego 22

Rejestracja

230 42 25

Gabinet lekarski

230 42 24

Gabinet badań mammografii

230 42 62

Gabinet USG

230 41 68

Pracownia Densytometryczna

230 42 25

Przychodnia Specjalistyczna

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Pielęgniarka Koordynująca

239 45 41

Rejestracja ogólna

555 330 330

Rejestracja Poradni Położniczo - Ginekologicznej

555 330 330

Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego

555 330 330

Poradnia Medycyny Pracy

239 45 08

Ubezpieczenia komercyjne

555 330 330

Pracownie Specjalistyczne

Budynek przy ul. Żeromskiego 22

EEG

230 42 41

Poradnie Specjalistyczne

Budynek przy ul. Żeromskiego 22

Poradnia Chorób Zakaźnych

230 42 05

Poradnia Chirurgii Ogólnej

555 330 330

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

555 330 330

Poradnia Osteoporozy

555 330 330

POZ NZOZ „ALFA”

Rejestracja

239 45 13

Rejestracja

239 45 16

Pielęgniarka środowiskowa

239 45 01

lek. M. Chojnowski

239 45 70

lek. P. Iwanowski

239 45 71

lek. H. Kobrzyńska-Duda

239 45 72

lek. S. Opasiak-Mierka

239 45 73

lek. A. Stacewicz

239 45 74

Gabinet pediatryczny

239 45 14

Punkt szczepień

239 45 20

INNE

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Rezonans magnetyczny

239 45 78

Zaopatrzenie ortopedyczne

239 45 41

System alarm.-skrzydło B-parter

239 46 20

Winda osobowa mała

239 45 33

Winda osobowa duża

239 46 39

Budynek przy ul. Żeromskiego 22NZOZ SANUS (Poradnia Chirurgii Dziecięcej) – rejestracja

230 41 19

NZOZ SANUS (Poradnia Chirurgii Dziecięcej) – gabinet lekarski

230 42 69

Laboratorium Analiz Medycznych

230 41 86

Obsługa Gazów Medycznych „Reduktor”

230 41 99

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

232 52 22

NZOZ „Mikro Net”

642 33 22

Bar

230 42 44

NUMERY AWARYJNE –

w przypadku awarii sieci telefonicznej

IZBA PRZYJĘĆ

643 80 23

SEKRETARIAT DYREKTORA

643 80 37

ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

643 80 41

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.