Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Stowarzyszenie Przyjaciele Szpitala

 

logoPS

 

Informacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele szpitala”

Informujemy, że dnia 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 (pierwszy termin) lub o godz. 13.15 (drugi termin) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele szpitala”. Zebranie odbędzie się w sali szkoleniowej budynku administracyjnego szpitala (II piętro) przy ul. Żeromskiego 22.

Planowany porządek zebrania:

1. Powitanie członków.

2.Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.

4.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Przyjaciele szpitala” za rok 2018.

5.Przedstawienie przez przewodniczącego komisji rewizyjnej protokołu z badania gospodarki finansowej Stowarzyszenia za rok 2018.

6.Podjęcie Uchwał:

1.

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia „Przyjaciele Szpitala” oraz sprawozdania finansowego za rok 2018.
 • w  sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia „Przyjaciele szpitala” z wykonania obowiązków w roku 2018,
 • w sprawie wyboru nowych władz stowarzyszenia.

7

7.Dyskusja i wolne wnioski.

8.Zamknięcie obrad.

Zachęcamy wszystkich członków stowarzyszenia do przybycia na zebranie.

Zarząd Stowarzyszenia „Przyjaciele Szpitala”

Elbląg, dn. 21.05.2019 r.

 

 

 

STOWARZYSZENIE "PRZYJACIELE SZPITALA"

 

ul. Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg

tel. 55 230 41 16, 55 230 41 97

KRS 0000550837

REGON 36134372000000

NIP 5783116938


Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:

 1. ochrony i promocji zdrowia, w szczególności ochrony zdrowia mieszkańców Elbląga
  i powiatu elbląskiego,
 2. promocji i organizacji wolontariatu,
 3. ustawicznego doposażania Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu,
 4. tworzenia i poprawy istniejącej infrastruktury szpitalnej przyjaznej pacjentom,
 5. ratownictwa i ochrony ludności.


 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. inicjowanie i pozyskiwanie na rzecz Szpitala pomocy finansowej i rzeczowej,w szczególności na unowocześnianie i rozbudowę jego wyposażenia w niezbędny sprzęt, budowę i modernizację infrastruktury szpitalnej,
 2. wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej na terenie Szpitala,
 3. wspieranie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Szpitala,
 4. promocję zdrowia i profilaktykę oraz edukację zdrowotną,
 5. organizację konferencji, zjazdów, szkoleń w zakresie nauk medycznych oraz organizacji i zarządzania w opiece zdrowotnej,
 6. wspieranie organizacyjne i rzeczowe poszczególnych jednostek Szpitala,
 7. promocję Szpitala poprzez upowszechnianie informacji o jego historii i obecnej działalności,
 8. współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i mediami.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Krzysztof Kida – Prezes,

Piotr Iwaniszczuk – Wiceprezes,

Ewa Kaczmarska – Wiceprezes,

Anna Gąsiorowska – Sekretarz,

Beata Obrycka – Skarbnik.

 

Komisja Rewizyjna:

Dorota Serafin – Przewodnicząca,

Regina Zimnoch,

Mirosław Koryśko.

 

STATUT - link

Deklaracja członkowska - link


Konto Stowarzyszenia PRZYJACIELE SZPITALA:

BGŻ BNP   43 2030 0045 1110 0000 0407 4010

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.