Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Skargi i wnioski

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

mgr Małgorzata Adamowicz

Spotkania z Pełnomocnikiem odbywają się od poniedziałku do piątku

w godzinach 10.00 - 13.00, pok. nr 109 (budynek administracyjny)

Elbląg, ul. Komeńskiego 35

tel.: 55 239 44 49, fax 55 239 45 77, e-mail: madamowicz.ess@elblag.com.pl

 


 

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Dorota Ciruk

Spotkania z rzecznikiem odbywają się w poniedziałek, czwartek (poza 1 i 3 czwartkiem miesiąca), piątek

w godzinach 7.00-15.00, gabinet nr 15 (oddział psychiatryczny III)

Elbląg, ul. Komeńskiego 35

fax. 55 239 45 77


 

 

PRAWA PACJENTA (wyciąg)

Na podstawie:

USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524.)

 

1. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2.   Prawo do świadczeń zdrowotnych.

3.   Prawo do opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego.

4.   Prawo do informacji.

5.   Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

6.   Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem.

7.   Prawo do wyrażenia zgody lub sprzeciwu  na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

8.   Prawo do leczenia bólu.

9.   Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej.

10. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

11. Prawo do poszanowania intymności i godności.

12. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

13. Prawo do opieki duszpasterskiej.

14. Prawo do umierania w spokoju i godności.

15. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

16. Prawo pacjenta do dochodzenia swoich praw.

 

KTO TO JEST PACJENT?

Pacjent to każdy, kto już korzysta ze świadczeń zdrowotnych lub zwraca się o ich udzielenie, m.in. przez szpital, przychodnię, lekarza, pielęgniarkę, położną (niezależnie od tego czy jest chory, czy zdrowy).

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO POSZANOWANIA I PRZESTRZEGANIA PRAW PACJENTA?

1) Osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inni profesjonaliści opieki zdrowotnej oraz każda inna osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

2) Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu, takie jak: placówki ochrony zdrowia (m.in. szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, laboratoria diagnostyczne, jednostki badawczo-rozwojowe), praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze.

3) Inne podmioty opieki zdrowotnej, takie jak: organy władzy publicznej właściwe w zakresie ochrony zdrowia (w szczególności: Minister Zdrowia, wojewoda, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli: gmina, powiat, województwo), Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy zawodów medycznych, producenci leków, produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz apteki.

4) W przypadku naruszenia powyższych praw w trakcie udzielania świadczeń w Szpitalu pacjent ma prawo złożyć skargę do:

 • Dyrektora Szpitala za pośrednictwem Sekretariatu Dyrektora,
 • Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
 • Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
 • Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta
 • Ordynatora/ Koordynatora  Oddziału,
 • Lekarza prowadzącego,
 • Pielęgniarki oddziałowej.

5) Po wyczerpaniu trybu administracyjnego wewnątrz jednostki Pacjent może złożyć skargę do:

 • Organu Założycielskiego Szpitala,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydział Spraw Świadczeniobiorców – Sekcja Skarg i Wniosków, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn tel. 89 539 97 93, 89 532 74 14, infolinia 194 88, fax. 89 533 91 74, adres e-mail: wss@nfz-olsztyn.pl  Godziny pracy: pon. 8.00 – 18.00, wt-pt. 8.00 – 16.00
 • Okręgowej Izby Lekarskiej,
 • Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta, czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00: tel. 800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych),
 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, sekretariat: tel.: 22 532 82 50, fax.: (22) 532 82 30, sekretariat@bpp.gov.pl. Przyjęcia interesantów w Biurze: Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00.


Pełna treść USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępna jest w  dyżurkach  oddziałów Szpitala i na stronie www Szpitala:

USTAWA O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.