Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski
im. Jana Pawła II w Elblągu

Zakładanie konta

Dane osobowe:
Dane kontaktowe:
Oświadczenie:

Przesyłając nam ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.).

 regulamin korzystania z systemu e-rejestracji

 powrót na stronę Rejestracji

 powrót na stronę Szpitala