Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Polityka Jakości

Czując pełną odpowiedzialność za wykonywane przez nas zadania, jako nadrzędny cel stawiamy sobie udzielanie świadczeń medycznych na możliwie wysokim, specjalistycznym poziomie, by zapewnić pacjentom i osobom odwiedzającym, a także naszym pracownikom bezpieczne i przyjazne warunki pobytu.

Dla realizacji przyjętych celów Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu zobowiązuje się do:

  • zarządzania szpitalem zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz w oparciu o wymagania określone w normie PN-EN ISO 9001:2009,
  • ciągłego doskonalenia umiejętności zawodowych personelu medycznego,
  • zapewnienia pacjentom opieki medycznej na najwyższym możliwym poziomie, odpowiadającej zasadom dobrej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej,
  • dążenia do poprawy warunków pobytu i leczenia,
  • budowania przyjaznej atmosfery zarówno w otoczeniu pacjenta, jak i wśród personelu,
  • zapewnienia personelowi bezpiecznych warunków pracy,
  • uzupełniania specjalistycznego wyposażenia medycznego,
  • sukcesywnej modernizacji Szpitala i poprawy stanu infrastruktury.

Dyrekcja zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej polityki oraz deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w procesie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Dyrektor

Mirosław Gorbaczewski

Elbląg, dnia 5 lipca 2016 r.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.