Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik:  lek. Mariola Turek - Stępień
Pielęgniarka Koordynująca: Grażyna Wojtasik
Telefon: 055-23-04-259
e-mail: zol@szpitalmiejski.elblag.pl

Charakterystyka zakładu:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zakładem stacjonarnym, udzielającym świadczeń całodobowych, dysponującym 34 łóżkami. Swym zakresem obejmuje leczenie, pielęgnację i rehabilitację oraz, w razie potrzeby, pomoc psychologa, dla osób nie wymagających hospitalizacji, wymagających natomiast pielęgnacji całodobowej. Pacjenci są pod opieką lekarzy konsultantów oraz zespołu 17 pielęgniarek.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 1

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 2

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCEDUR MEDYCZNYCH DLA PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO :

 • Słała opieka lekarska na terenie Zakładu , w godzinach określonych regulaminem pracy Zakładu , codziennie w godzinach służbowych , a także w formie zabezpieczenia pod telefonem w dni wolne od pracy i dni świąteczne,
 • W sytuacjach koniecznych możliwość skorzystania z porad specjalistycznych oraz konsultacji specjalistów , dostępnych w ramach Oddziałów Szpitala Miejskiego w Elblągu , po uzgodnieniu i na wniosek Kierownika Zakładu,
 • Stałe zabezpieczenie medyczne ( także w ciągu nocy ) przez lekarza dyżurnego Szpitala , w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia , na wezwanie Pielęgniarki Dyżurnej Zakładu,
 • Możliwość skorzystania z dostępnej bazy diagnostycznej ( laboratorium, pracownia RTG, diagnostyka chorób zakaźnych ,inne ) na podstawie zlecenia Lekarza Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego , według obowiązującego aktualnie cennika za powyższe procedury,
 • Codzienny nadzór lekarski nad pacjentem , w formie obchodu lekarskiego, a także indywidualne badanie na wniosek pacjenta lub jego rodziny , z uwzględnieniem możliwości i zakresu badań dostępnych w Zakładzie,
 • Możliwość stałego kontaktu rodziny lub opiekunów pacjenta z lekarzem Zakładu oraz z personelem pielęgniarskim , na podstawie wytypowanych osób odpowie­dzialnych za procedury medyczne i pielęgnacyjne ( pielęgniarka prowadząca),
 • Możliwość odwiedzin chorego przez jego rodzinę lub najbliższych w dogodnych dla odwiedzających porach dnia tygodnia oraz w dni świąteczne i wolne od pracy a także udział ich w procedurach terapeutycznych wraz z pacjentem np. w „grupowej terapii zajęciowej",
 • Możliwość uzyskania fachowych porad i zaleceń lekarskich oraz pielęgniarskich co do dalszego postępowania z przewlekle chorym , w przypadku wypisu pacjenta do domu lub umieszczeniu Go w innym zakładzie służby zdrowia,

MOŻLIWOŚCI   SPRZĘTOWE I WYPOSAŻENIE ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO:

Zakład dysponuje sprzętem pomocniczym tj.:

 • wyposażenie łaźni i toalet dla chorych niepełnosprawnych,
 • podnośnik hydrauliczny i pneumatyczny do kąpieli pacjentów unieruchomionych,
 • wózki inwalidzkie , podpórki 2-kołowe i 4-kołowe, sprzęt zaopatrzenia ortopedycznego,
 • materace łóżkowe przeciwodleżynowe, zmiennociśnieniowe,
 • platforma dźwigowa między poziomami budynku,
 • podjazd dla wózków i noszy z chorymi niepełnosprawnymi,
 • aparatura do tlenoterapii, aparat do EKG ,
 • stanowisko do rehabilitacji czynnej i wspomaganej typu „UGUL",
 • rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych,
 • wyposażenie do termoterapii ( „ciepłe żelki"),
 • ciągi komunikacyjne odpowiednie dla chorych na wózkach z zabezpieczeniami.

Zakład posiada:

 • Salę telewizyjną i video z możliwością prowadzenia grupowej terapii zajęciowej przez terapeutę zajęciowego,
 • Salę terapii grupowej do zajęć manualnych z muzykoterapią,
 • Salę do terapii logopedycznej dla chorych z afazją po udarach mózgu, salę do masażu leczniczego ( wyposażona w stół do masażu), masaż leczniczy prowadzony  przez wykwalifikowanego technika masażu leczniczego.
 • Gabinet do laseroterapii obwodowej.

SZCZEGÓŁOWY  OPIS PROCEDUR WYKONYWANYCH W RAMACH POBYTU PACJENTA  W ZOL-u :Pacjent przebywający w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na miejscu komercyjnym ma zapewnioną całodobową opiekę zgodną 2 wymogami i cha­rakterem usług prowadzonych przez Placówkę, na wysokim poziomie kwalifikacji personelu Zakładu.Pacjent podlega całodobowej opiece pielęgniarskiej (z wszystkimi określonymi procedurami pielęgnacji, zgodnymi z wymogami dla Zakładów Opieki Długoterminowej).Do podstawowych czynności pielęgniarskich należą:

 • utrzymanie higieny osobistej pacjenta (toaleta całego ciała),
 • pomoc w spożywaniu posiłków ( stosowanie odpowiedniej diety i formy karmienia),
 • profilaktyka osób zagrożonych odleżynami a także postępowanie przeciwodleżynowe z zapewnieniem odpowiednich środków farmakologicznych i materiałów pomocniczych (w tym materace przeciwodleżynowe - zmiennocisnieniowe),
 • zapewnienie chorym odpowiednich warunków bytowych w Zakładzie tj, sale dwuosobowe z łóżkami o podwyższonym standardzie technologicznym,  zmienno-ułożeniowe , sale z wyposażeniem RTV,
 • podstawowa diagnostyka pielęgniarska, w tym pomiary podstawowych parametrów życiowych, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych, udział w badaniach,
 • edukacja pacjenta oraz jego rodziny w przygotowaniu psychicznym i merytorycznym do pokonywania problemów życia codziennego,
 • nauka pacjenta w radzeniu sobie w środowisku domowym w czynnościach życia codziennego,
 • udział w codziennej terapii wykwalifikowanych opiekunów z uprawnieniami,
 • stałe zaopatrywanie w określonych wg zleceń lekarskich porach dnia w leki oraz inne środki medyczne,
 • stała kontrola i nadzór personelu nad pacjentem obciążonym cukrzycą tj. kontrola poziomu glikemii, a także obserwacja zachowań pacjenta po podaniu odpowiednich środków farmakologicznych,
 • dostosowanie odpowiedniej diety pokarmowej dla pacjentów z cukrzycą.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.