Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Konkursy zakończone

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 26 ust.3  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164 poz.1027 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski
im. Jana Pawła II w Elblągu

Ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski
im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 i zaprasza do składania ofert na
świadczenia zdrowotne udzielane przez:

I.      lekarzy specjalistów, asystentów w  oddziałach  lub na dyżurach w zakresie:

1.pediatrii

2.neonatologii

3.anestezjologii i intensywnej terapii

4.chorób wewnętrznych  (w Izbie Przyjęć)

5.radiologii

II.      lekarza geriatrę (w ZOL)

III.      lekarza profilaktyka  (z uprawnieniami do wykonywania badań profilaktycznych dla  pracowników  Szpitala Miejskiego)

IV.      usługi pielęgniarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Ogłoszenie

Ostatnia modyfikacja: 2015-06-11

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.