Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Konkursy zakończone

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 26 ust.3ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 nr 164 poz.1027 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski
im. Jana Pawła II w Elblągu

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie umowy cywilnoprawnej

dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski
im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Żeromskiego 22 i zaprasza do składania ofert na świadczenia
zdrowotne udzielane przez:

I.lekarzy specjalistów, asystentów w oddziałach lub na dyżurach w zakresie:

1.pediatrii

2.neonatologii

3.anestezjologii i intensywnej terapii

4.chorób wewnętrznych

5.radiologii

II.lekarza geriatrę (w ZOL)

III.lekarzy konsultantów w zakresie:

1.psychiatrii dla dorosłych

2.neurochirurgii

3.laryngologii

IV.lekarza profilaktyka(z uprawnieniami do wykonywania badań profilaktycznych dla pracowników Szpitala Miejskiego)

V.usługi pielęgniarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

VI.usługi techników elektroradiologów w zakresie świadczeń udzielanych w Pracowni RTG

VII.zabezpieczenie obowiązków noszowego w izbie przyjęć w tym gospodarka tlenem med.

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

Czas zawarcia umowy cywilnoprawnej:

Od dnia 01.06.2015r. do dnia 31.12.2017r.(na wszystkie zakresy)

Ogłoszenie

Ostatnia modyfikacja: 2015-05-22

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.