Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Konkursy zakończone

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Kierownik Działu Higieny Szpitalnej

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygniecie konkursu na stanowisko Księgowa- Umowa na zastępstwo

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnyc

więcej...

Roztrzygnięcie konkursu

więcej...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT dotyczącego udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs na stanowisko Zastępca Kierownika Działu Technicznego

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT dotyczącego udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy księgowy w Dziale Finansowo - Księgowym

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygniecie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w zakresie badań w kierunku oznaczania jakościowego i ilościowego wirusów HBV, HCV oraz genotypowania HCV, analiza mutantów HBV DNA

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Nabór na wolne stanowisko pracy STARSZY MISTRZ ELEKTROENERGETYKI

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

więcej...

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych analitycznych i mikrobiologicznych

więcej...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Referent ds. zamówień publicznych i koordynacji projektów

więcej...

konkurs na stanowisko położnej oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Noworodkowym Rooming-in, Pododdziałem Patologii Ciąży i Pododdziałem Ginekologii

więcej...

Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego

więcej...

Zapytanie cenowe na świadczenie usług w zakresie całodobowego dozoru, ochrony mienia, ludzi, obiektów oraz obsługę portierni przy bramie wjazdowo-wyjazdowej SPSZOZ Szpitala Miejskiego w Elblągu

więcej...

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

więcej...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie św. zdr: I. lekarzy asystentów /specjalistów w zakresie chirurgii og

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie św. zdr: lekarz konsultant-specjalista w dziedzinie diabetologii

więcej...

konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane p...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia zdro...

więcej...

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrow. dla p...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie świa...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie świa...

więcej...

konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane p...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia zdro...

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

Informacja o wynikach naboru na w KONKURSIE NA STA...

więcej...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Starszy referent d...

więcej...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ...

więcej...

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY INFORMATYKA (w p...

więcej...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ...

więcej...

Informacja o wynikach naboru w KONKURSIE NA WOLNE ...

więcej...

Konkurs ofert dotyczy udzielania świadczeń zdrowot...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczącego udziela...

więcej...

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY INFORMATYKA ( w p...

więcej...

Informacja o wynikach naboru NA WOLNE STANOWISKO P...

więcej...

NABÓR na 3 WOLNE STANOWISKA PRACY w charakterze ...

więcej...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ...

więcej...

Informacja o wynikach naboru na 3 WOLNE STANOWISKA...

więcej...

Konkurs na stanowisko:pielęgniarki oddziałowej Odd...

więcej...

konkurs ofert(+sprostowanie)na świadczenia zdrowot...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia zdro...

więcej...

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ...

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

Konkurs na stanowisko:1.pielęgniarki oddziałowej O...

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane p...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia zdro...

więcej...

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane p...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia zdro...

więcej...

Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Apteki ...

więcej...

Nabór na wolne stanowisko pracy; Farmaceuta...

więcej...

Informacja o wyborze na wolne stanowisko pracy; Fa...

więcej...

Informacja o wyborze na wolne stanowisko pracy; Ki...

więcej...

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świad.zdrow. dla pac. ...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowot. udz...

więcej...

ROZSTRZYGNIÊCIE konkursU ofert na udzielanie świad...

więcej...

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na udziel. świadcz....

więcej...

Nabór na wolne stanowisko - Kierownik Działu Techn...

więcej...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ...

więcej...

ROZSTRZYGNIÊCIE konkursu ofert na na świadczenia u...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ...

więcej...

Konkurs ofert na Brokera ubezpieczeniowego dla Sam...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świad...

więcej...

Świadczenie usług medycznych w zakresie transportu...

więcej...

na świadczenia usług medycznych w zakresie badań d...

więcej...

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ...

więcej...

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych....

więcej...

Konkurs ofert na usługi lekarzy specjalistów do pr...

więcej...

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ...

więcej...

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ...

więcej...

SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu...

więcej...

OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń ...

więcej...

Konkurs ofert na Koordynatora Oddziału Chirurgii D...

więcej...

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Odd...

więcej...

Konkurs ofert na Brokera Ubezpieczeniowego dla Sam...

więcej...

Konkurs ofert na Koordynatora Oddziału Chirurgii D...

więcej...

Konkurs na Koordynatora Oddziału Chorób Wewnętrzny...

więcej...

ZAŁĄCZNIK NR 1Konkurs ofert na udzielanie świadcz...

więcej...

ZAŁĄCZNIK NR 3AKonkurs ofert na udzielanie świadc...

więcej...

ZAŁĄCZNIK NR 3Konkurs ofert na udzielanie świadcz...

więcej...

ZAŁĄCZNIK NR 2AKonkurs ofert na udzielanie świadc...

więcej...

ZAŁĄCZNIK NR 2Konkurs ofert na udzielanie świadcz...

więcej...

ZAŁĄCZNIK NR 1AKonkurs ofert na udzielanie świadc...

więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych...

więcej...

konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej odd...

więcej...

SPSZOZ Szpital Miejski zaprasza do składania ofert...

więcej...

FORMULARZ OFERTOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH...

więcej...

konkurs na stanowisko ordynatora:1.Oddziału Choró...

więcej...

Konkurs na stanowisko Kierownika Działu Higieny...

więcej...

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Pielę...

więcej...

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opiek...

więcej...

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAKRES 1 - TECHNICY FIZJOTERAPII...

więcej...

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAKRES 2A - ZABEZPIECZENIE W ODDZIA...

więcej...

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAKRES 2 B - PEŁNIENIE DYŻURÓW W OD...

więcej...

Informacja o unieważnieniu postępowaniaw sprawie ...

więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamów...

więcej...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ...

więcej...

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.