Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020
wraz ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego
i szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu 23 października 2020 r. podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia – Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim w Olsztynie Umowę o powierzenie Grantu nr COVID.19.14.0001 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wysokość grantu wynosi 215 691,88 zł i jest finansowana ze środków europejskich – 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu finansowanych ze środków dotacji celowej. Grant został podzielony na dwie części: A i B.

Część A –
obejmuje kwotę 197 632,02 zł.
Część B –
obejmuje kwotę 18 059,86 zł.

Oddział Funduszu przyznał Szpitalowi Miejskiemu środki finansowe na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracownikom Zakładu Opieki Leczniczej oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Okres realizacji Projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.