Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniu 30 grudnia 2019 roku w Olsztynie
podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu
„Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację  usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego
w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

W ramach:
Osi priorytetowej 9.  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1  Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2   Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowę podpisali:
1.    Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2.    Pan Miron Sycz Wice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3.    Pan Mirosław GORBACZEWSKI Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Całkowita wartość Projektu wynosi:   51 720 530,30 PLN
w tym:
Wydatki kwalifikowalne: 51 687 430,30  PLN,
Wnioskowane dofinansowanie: 35 896 920,34 PLN,
Okres realizacji projektu: od 2016-12-22 do 2022-12-31

Projekt polegał będzie na:

  • rozbudowie budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni przy ul. Komeńskiego 35, a także
  • modernizacji oddziałów:  chirurgii dziecięcej, pediatrycznego (dzieci starsze i młodsze), rehabilitacji kardiologicznej oraz oddziału psychiatrycznego.

W ramach projektu, rozbudowy obiektu przewiduje się wyposażenie 5 sal operacyjnych w nowy sprzęt medyczny, przewiduje się również centralną sterylizatornię wraz z pełnym wyposażeniem oraz 7 łóżkową salę wybudzeniową. W skład bloku operacyjnego będą wchodzić również pomieszczenia przygotowania pacjenta i personelu, pomieszczenia techniczne, socjalne oraz komunikacja. Projektowany blok operacyjny połączony będzie z budynkiem głównym szpitala 3 poziomowym łącznikiem z 2 windami w wykonaniu szpitalnym.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.