Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”

W dniu 28 marca 2019 roku w Olsztynie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”

Nr Umowy RPWM.03.02.00-28-0027/18-00
W ramach Osi priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”
Działania 3.2 – „E-zdrowie”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowę podpisali:
Pan Mirosław GORBACZEWSKI Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu,
Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Pan Miron Sycz Wice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wartość ogółem:   3 355 000 PLN,
w tym:
Wydatki kwalifikowalne: 3 351 000  PLN,
Wnioskowane dofinansowanie: 2 848 350 PLN.
Okres realizacji projektu: od 2017-09-06 do 2020-12-31

Przedmiotem projektu będzie wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu. Projekt zrealizowany zostanie w sześciu etapach.

Etap 1. Rozbudowa serwerowni o niezbędną infrastrukturę na potrzeby wdrożenia e-usług oraz repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej.

Etap 2. Wdrożeniu spójnego dla całej jednostki repozytorium EDM.

Etap 3. Zakup wyposażenie.

Etap 4. Wdrożenie i udostępnienie szeregu e-usług dla pacjentów:

1. E-rejestracja do poradni specjalistycznych (poziom 5 - usługa modernizowana),

2. Wstępna e-kwalifikacja pacjentów do programu terapii leczenia zaburzeń psychicznych (poziom 5 – usługa nowa),

3. E-wyniki (poziom 5 – usługa nowa) - usługa zapewniająca pobieranie wyników badań,

4. E-recepta (poziom 3 usługa nowa) – to bezpośrednia lub pośrednia transmisja recepty, wraz z informacjami ściśle z nią powiązanymi, pomiędzy lekarzem, farmaceutą, instytucją refundacyjną, przy użyciu mediów elektronicznych,

5. E-zlecenie (poziom 3 usługa nowa) – rozwiązanie to usprawni obieg informacji między lekarzem, pacjentem a instytucją refundacyjną,

6. E-skierowanie (poziom 3 usługa nowa) – rozwiązanie to usprawni obieg informacji między lekarzem, pacjentem a instytucją.

Etap 5. Przeprowadzenie szkoleń.

Etap 6. Promocja projektu.

Wymienione powyżej działania projektowe wpisują się w założenia określone w SzOOP 3 Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, ponieważ wzmacniają zastosowania TIK w usługach publicznych poprzez rozwój e-usług sektora publicznego oraz udostępnianie informacji sektora publicznego. Produkty Projektu zwiększą dostępność informacji publicznej oraz rozszerzą zakres spraw, które mieszkańcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.