Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektu

W dniu 30 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację  usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Pana Gustawa Marka Brzezina – Marszałka województwa  oraz Pana Mirona Sycza – Wicemarszałka województwa, a Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu reprezentowanym przez Pana Mirosława Gorbaczewskiego – Dyrektora, w ramach:

Osi  priorytetowej  9.  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1  Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2   Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita kwota projektu:    39 470 519, 12 PLN
Wydatki kwalifikowane:         39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania:         32 919 212, 92 PLN
Wkład własny:                           6 509 716, 20 PLN

Celem realizacji projektu jest:

  • podniesienie standardu wykonywanych usług leczenia szpitalnego w tym zabiegów,
  • poprawa jakości infrastruktury szpitalnej,
  • poprawa komfortu leczenie pacjentów,
  • poprawa komfortu pracy personelu medycznego,
  • zmniejszenie liczby zakażeń szpitalnych,
  • dostosowanie infrastruktury do aktualnych potrzeb epidemiologicznych w regionie oraz zapotrzebowania na usługi zgodnie z Mapami Potrzeb Zdrowotnych,
  • poprawa zabezpieczenia epidemiologicznego miasta i regionu w związku z rozbudową placówki o nowy blok operacyjny,
  • poprawa efektywności kosztowej, organizacyjnej i finansowej Szpitala.

Realizacja zadania inwestycyjnego (roboty budowlane i wyposażenie) polega na rozbudowie budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu poprzez rozbudowę bloku operacyjnego przy ul. Komeńskiego 35. W bloku operacyjnym znajdzie się 5 sal operacyjnych o powierzchnia użytkowej ok. 2 266,7  m2.  Blok operacyjny połączony będzie z budynkiem głównym szpitala 3 poziomowym łącznikiem z 2 windami w wykonaniu szpitalnym. 
W ramach rozbudowy obiektu powstanie również centralna sterylizatornia wraz z pełnym wyposażeniem oraz 5 łóżkowa sala wybudzeniowa. 
Ponadto, przewiduje się modernizację pomieszczeń dla potrzeb oddziałów: chirurgii dziecięcej, chirurgii  ogólnej i onkologicznej, położniczo-ginekologicznego z pododdziałem neonatologicznym, otolaryngologicznego, pediatrycznego (dzieci starsze i młodsze), chirurgii urazowo-ortopedycznej z pododdziałem chirurgii ręki, okulistycznego, rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz rehabilitacji kardiologicznej.
W ramach wyposażenia zostaną zakupione stoły operacyjne, aparaty do elektrokoagulacji, kolumny laparoskopowe, zestawy narzędzi laparoskopowych, myjnia dezynfektor - przelotowa z wyposażeniem, sterylizator parowy przelotowy z wyposażeniem, myjnia dezynfektor - przelotowa do sprzętu transportowego, pojemniki sterylizacyjne z wyposażeniem, myjnia ultradźwiękowa, stacja uzdatniania wody, zgrzewarka rotacyjna; panele przyłóżkowe z oświetleniem nocnym, funkcją przywołania personelu, wtykami gazów medycznych oraz wyposażenie podstawowe sal chorych tj. łóżka oraz szafki przyłóżkowe.
Inwestycja zaplanowana jest na lata 2017 – 2020.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.