Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski
im. Jana Pawła II w Elblągu

Aktualności

Lech Cylkowski zakończył pracę w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym

Pan Doktor Lech Cylkowski – Ordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczego postanowił z dniem 30 czerwca 2014 r. zakończyć aktywną pracę w Oddziale.

Dyplom lekarza medycyny otrzymał w 1975 roku. W tymże roku podjął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, aktualnie Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu. II stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii uzyskał w roku 1981. W międzyczasie pracował na stanowiskach od stażysty do starszego asystenta. Od 1989 roku, w wyniku wygranego konkursu objął obowiązki Ordynatora Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Wygrywając kolejne konkursy obowiązki te pełnił do dnia 30 czerwca 2014 r.

pol1

więcej...

III Ogólnopolski Zjazd Szpitali im. Jana Pawła II.

W dniach 29-30 maja 2014 r. w Krośnie odbył się III Ogólnopolski Zjazd Szpitali im. Jana Pawła II. Nie mogło w nim zabraknąć także naszego Szpitala, którego patronem od 1999 roku jest właśnie ten wspaniały Człowiek- teraz już Święty.

W Polsce istnieje 17 szpitali noszących imię Jana Pawła II. W tym roku organizatorem zjazdu był Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

Krosno01

więcej...

"Świętowanie z Janem Pawłem II"

W sobotę 31 maja na starówce naszego miasta odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Świętowanie z Janem Pawłem II”. Władze Elbląga postanowiły w ten sposób uhonorować niedawne ogłoszenie Jana Pawła II świętym. Ojciec Święty gościł u nas w czerwcu 1999 roku. Jako jednostka nosząca imię Papieża, nie mogliśmy przejść koło takiego wydarzenia obojętnie. Dlatego do akcji przyłączył się również Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu

piknik1

więcej...

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej Dyrekcja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu  pragnie serdecznie podziękować wszystkim Pielęgniarkom/Pielęgniarzom  i Położnym za trud, oddanie, cierpliwość i życzliwość oraz fachową opiekę i wsparcie zapewniane pacjentom. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.

bukiet

więcej...

Szpital włącza się w obchody Kanonizacji Jana Pawła II

 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu włącza się w obchody Kanonizacji naszego Patrona Jana Pawła II

Jan_Pawel_II_1


 

więcej...

27.04.2014 r. - Kanonizacja naszego Patrona - Jana Pawła II

NASZ PATRON JAN PAWEŁ II

PONTYFIKAT: 16 października 1978 r. – 2 kwietnia 2005 r.

KANONIZACJA: 27.04.2014 r.


Jan_pawel_II

Fot. PAP/EPA/ALESSANDRO BIANCHI


więcej...

Zagraliśmy w 22 Finale WOŚP

Tak szczytny cel, jakim jest ratowanie życia dzieci i godna opieka medyczna seniorów nie mógł być obojętny dla pracowników Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu. Zagadnienia te są nam szczególnie bliskie, ponieważ nasza placówka posiada w swoich strukturach Pododdział Noworodkowy oraz jedyny w okolicy Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, obejmujący swym zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację najstarszych pacjentów. W związku z powyższym w niedzielę 12-go stycznia w ramach 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyłączyliśmy się do tej pięknej ogólnopolskiej akcji i w Markecie Kaufland po raz kolejny utworzyliśmy stoisko, w którym świadczyliśmy usługi pielęgniarskie w zakresie mierzenia ciśnienia tętniczego oraz badania poziomu cukru.

WOSP 2014

więcej...

Nowy respirator w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu zakupił nowy respirator dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Respirator jest urządzeniem medycznym umożliwiającym sztuczne, wymuszone oddychanie tlenem, stosowanym w sytuacjach ustania czynności oddechowej lub dla ułatwienia oddychania, w przypadku, gdy czynność ta jest utrudniona ze względu na stan pacjenta. Wykorzystuje się go podczas leczenia chorych w stanie zagrożenia życia, m.in. poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

więcej...

Nowy „stary” zegar w Szpitalu Miejskim

W ostatnich dniach w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu zakończono konserwację wieżyczki zegarowej oraz odtworzono dwie tarcze zegarowe. W ramach remontu dachu budynku głównego opartego na projekcie „Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu” oczyszczono i pomalowano hełm z blachy, oczyszczono oraz zaimpregnowano ścianki zegara, zamontowano elementy stalowe oraz mechanizm elektryczny, który umożliwił wybijanie godzin zegarowych o pełnej i pół godzinie.

więcej...

Nowy napęd ortopedyczny dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej naszego Szpitala został wyposażony w nowy napęd ortopedyczny „de Soutter MEDiCAL” typu „MultiDrive MDX-610”, którego zakup w 100% sfinansował Powszechny Zakład  Ubezpieczeń na Życie S.A. Koszt zakupu urządzenia wyniósł 19 980 zł. Jest to efekt umowy prewencyjnej podpisanej 1 marca 2013 roku pomiędzy naszym Szpitalem a PZU Życie S.A.

więcej...

Podpisano umowę na informatyzację Szpitala

W dniu 14.05.2013r Dyrekcja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu podpisała umowę z Konsorcjum: lider konsorcjum - KAMSOFT S.A., ul. 1-go Maja 133, 40-235 Katowice, członek konsorcjum – KAMSOFT Pomorze Sp. z o.o., ul. Doroszyńskiego 28, 80-361 Gdańsk.

Umowa jest realizowana w ramach projektu pt.: „E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie  e-usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM 2007-2013) i finansowana jest z umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWM.07.02.01-28-010/10-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM 2007-2013.

więcej...

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku zewnętrznego

Krwotok zewnętrzny powstaje najczęściej na skutek mechanicznego uszkodzenia tkanek ciała i naczyń krwionośnych. Jest to stan zagrożenia życia, gdyż przerwanie żył czy tętnic powoduje silny wypływ krwi, co może w konsekwencji doprowadzić do śmierci poszkodowanego. Stąd znajomość zasad pierwszej pomocy w przypadku krwotoku jest niezwykle istotna.

Krwotoki, ze względu na rodzaj uszkodzonej tkanki, dzielimy na tętnicze, żylne i włośniczkowe. Te ostatnie są spowodowane przez drobne skaleczenia czy otarcia i zwykle nie stanowią bezpośredniego zagrożenia. Pierwsza pomoc sprowadza się do oczyszczenia rany i jej zabezpieczenia plastrem czy jałowym opatrunkiem.

Najgroźniejsze dla życia są krwotoki tętnicze i żylne, gdyż powodują dość szybką utratę krwi. Pierwsza pomoc poszkodowanemu polega na założeniu na ranę opatrunku uciskowego. Na zranione miejsce nakładamy najpierw jałowy materiał opatrunkowy, a następnie mocujemy go za pomocą bandaża. Po nałożeniu kilku zwojów dokładamy materiał uciskowy (np. zwiniętą rolkę bandaża lub twardy przedmiot) w celu lepszego ucisku materiału opatrunkowego na ranę. Całość ciasno bandażujemy. Jeśli rana przesiąka krwią możemy dołożyć kolejną warstwę bandaża. W przypadku krwotoku z kończyn możemy unieść je do góry (powyżej serca), aby zmniejszyć krwawienie. Powyższe metody postępowania powinny okazać się skuteczna w przypadku krwotoku z żyły lub małej tętnicy. Zostały one zilustrowane w filmie instruktażowym:

więcej...

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu
ul. Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.