Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Aktualności

Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

 


więcej...

Biała sobota

 

1_1deeeeee1_2gggtttttttttt1_3

 

BIAŁA SOBOTA – 18.11.2017 r.

 


w SZPITALU MIESJKIM św. JANA PAWŁA II w ELBLĄGU

- PODSUMOWANIE -

Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech”iStowarzyszenie „Przyjaciele Szpitala”przy Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

w ramach BIAŁEJ SOBOTY, zorganizowały dla mieszkańców Elbląga

JESIENNY SPACER PO ZDROWIE 2017 r.”.

Była tocharytatywna akcja, podczas której każdy chętny mógł bezpłatnie sprawdzić swoją kondycję zdrowotną i wykonać badania kontrolne.

Odbyły się konsultacje lekarzy chorób zakaźnych w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, specjalisty ds. epidemiologii w zakresie profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych oraz porady dietetyka. Można było skontaktować się ze specjalistami z dziedziny: psychologii, psychiatrii, rehabilitacji oraz logopedii. Wszyscy goście, którzy odwiedzili szpital mogli zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, sprawdzić poziom glukozy, wagę oraz dokonać pomiaru wartości BMI czyli zbadać wskaźnik masy ciała. Była wykonywana spirometria – badanie pojemności płuc, densytometria – badanie gęstości kości, mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat oraz ciśnienie śródgałkowe w zakresieprofilaktyki jaskry. Ratownicy medyczni przeprowadzili instruktaże pierwszej pomocy, a w ramach profilaktyki raka piersi Panie uczyły się samobadania piersi. Młode mamy mogły skorzystać z porad laktacyjnych. Udostępniono badania laboratoryjne: tPSA dla mężczyzn w kierunku raka prostaty oraz TSH dla kobiet w zakresie hormonu tarczycy.

Wszystkie badania i konsultacje wykonaliśmy

– BEZPŁATNIE I BEZ REJESTRECJI.

Odwiedziło nas ok. 200 osób. Wykonano 490 badań, przeprowadzono 64 konsultacje.

Serdecznie dziękujemy

za zainteresowanie naszą inicjatywą: że przyszliście Państwo po porady

i że znaleźliście czas dla siebie J

oraz

WOLONTARIUSZOM za zaangażowanie i pomoc ♥ :

w szczególności: Alinie Owczarek, Beacie Fijałkowskiej, Alinie Błasiak, Jadwidze Gomel

i Ewie Bidzińskiej –- za wykonanie badań i udzielenie porad wszystkim zainteresowanym pacjentom

* pracownikom Szpitala Miejskiego

* ratownikom medycznym z WSzZ w Elblągu

* studentom wydziału pielęgniarstwa EUHE

więcej...

Zmiany w zakresie organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Elbląga

Informujemy, że z dniem 01.10.2017 r. nastąpiła zmiana w zakresie organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Elbląga. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Żeromskiego 22, będzie realizował porady  lekarskie i świadczenia pielęgniarskie w trybie wyjazdowym.

Dane kontaktowe do przekazywania zleceń do realizacji w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej na terenie miasta Elbląga:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

więcej...

Współczesne zagrożenia medyczne, epidemiologiczne i społeczne

Konferencję szkoleniowo – naukową pt. ”Współczesne zagrożenia medyczne, epidemiologiczne i społeczne” zorganizowali:

Mirosław Gorbaczewski - Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu,
Zdzisław Dubiella - Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu,
Marek Jarosz - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
Małgorzata Adamowicz - Prezes Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech”.

Patronat honorowy nad konferencją objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Konferencja odbyła się 18 września 2017 r. w Elbląskiej  Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej, przy ulicy Lotniczej.

więcej...

Szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektu

W dniu 30 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację  usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Pana Gustawa Marka Brzezina – Marszałka województwa  oraz Pana Mirona Sycza – Wicemarszałka województwa, a Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu reprezentowanym przez Pana Mirosława Gorbaczewskiego – Dyrektora, w ramach:

Osi  priorytetowej  9.  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1  Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2   Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej...

Nowy sprzęt medyczny od Stowarzyszenia „Przyjaciele Szpitala”

Stowarzyszenie „Przyjaciele Szpitala” doposażyło Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu w nowy drobny sprzęt medyczny. W skład zestawu wchodzi:

 1. wózek anestezjologiczny – szt. 1,
 2. wózek oddziałowy – szt. 1,
 3. stoliki opatrunkowe ze stali nierdzewnej – szt. 2,
 4. stolik do instrumentów chirurgiczny – szt. 1,
 5. lampa badawczo-zabiegowa – szt. 1,
 6. cieplarka laboratoryjna – szt. 1,
 7. szafa medyczna – szt. 1,
 8. stojaki na kroplówki – szt. 11,
 9. narzędzia medyczne (nożyczki opatrunkowe, nożyczki do gipsu, pęsety, kleszcze, imadła itp.).

Wymienione elementy wyposażenia wykorzystywane będą  w oddziałach: pediatrycznym, chirurgii dziecięcej, chirurgii urazowo–ortopedycznej, położniczo-ginekologicznym, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób zakaźnych, chorób płuc, izbie przyjęć, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, bloku operacyjnym, poradni chirurgii ogólnej.

Zakup został dokonany  dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom.

więcej...

Szpital Miejski otrzymał w darze karetkę

Szpital Miejski św. Jana Pawła II otrzymał w darowiźnie pojazd typu AMBULANS, samochód sanitarny do transportu chorych. Darczyńcą karetki jest firma Leier Polska S.A. z siedzibą w Woli Rzędziawskiej 155A. Wartość darowizny to 60 tys. zł.

Oficjalne przekazanie pojazdu do użytku nastąpiło 3 kwietnia 2017 r. w obecności Przedstawicieli firmy Leyer Polska S.A.: V-ce Prezesa Zarządu Mirosława Rogaczewskiego i prokurenta Wilhelma Hipsag oraz przedstawicieli miasta i szpitala: Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu Mirosława Gorbaczewskiego.

więcej...

INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 01.12.2016 r. SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu został połączony z Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym z Przychodnią. Połączona jednostka nosi nazwę Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, a jej siedziba znajduje się przy ul. Komeńskiego 35.

Dane jednostki:


Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35
82-300 Elbląg

Telefon: +48 55 239 44 02
Fax: +48 55 239 45 77
e-mail: ess@elblag.com.pl
www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl

www.szpitalmiejski.elblag.pl

*****************************************************************************************************************

więcej...

Bezpłatna mammografia

mammo

więcej...

Kardiomonitor dla Oddziału Pediatrycznego

W wyniku umowy prewencyjnej podpisanej pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu i Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie  S.A., Oddział Pediatryczny został wyposażony w kardiomonitor do ciągłego monitorowania parametrów życiowych pacjentów. Do zakresu parametrów monitorowanych przez aparat należy m.in.: EKG, ST, częstość oddechu (Resp), arytmia, ciśnienie krwi, wartość nasycenia krwi tlenem [SpO2], temperatura ciała.

więcej...

Prasa o nas

Miło nam poinformować, że na stronie internetowej naszego Szpitala utworzyliśmy zakładkę „Prasa o nas”. Zakładka dostępna jest w panelu bocznym po lewej stronie. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi artykułami prasowymi na temat naszego szpitala.

Prasa o nas

więcej...

Pracownia Mammograficzna Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu najlepsza w województwie

Pracownia Mammograficzna Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22 przeszła kolejny audyt kliniczny wykonany przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Audyt miał na celu ocenę jakości zdjęć mammograficznych. Pracownia uzyskała 150 punktów na 161 możliwych. To najlepszy wynik w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Mammografia jest badaniem radiologicznym, uważanym obecnie za najlepszy sposób na wykrywanie wczesnego raka piersi, a dzięki wysokiej klasy aparatowi Siemens Mammomat 1000, jakim dysponuje nasza Pracownia Mammograficzna mamy możliwość wczesnej jego diagnostyki.

więcej...

Napęd ortopedyczny z umowy prewencyjnej

Blok Operacyjno – Zabiegowy został doposażony w nowy napęd ortopedyczny De Soutter Medical wraz z wyposażeniem. W skład zestawu wchodzi nasadka piły oscylacyjnej oraz uchwyt szybkoobrotowy typu Jacobs (wiertarka). Urządzenie wykorzystywane będzie przy zabiegach dokonywanych dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej oraz Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

więcej...

Nasz kolejny pracownik nagrodzony „Za zasługi dla ochrony zdrowia”

W dniu 22 października b.r. Pani Małgorzata Stryjewska - Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii naszego Szpitala została odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Odznakę przyznał Minister Zdrowia na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Wręczenie wyróżnienia miało miejsce podczas uroczystości Wojewódzkich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego, które odbyły się w Sanktuarium Świętego Krzyża – Komandoria Szpitala Zakonu Polskich Kawalerów Maltańskich w Klebarku Wielkim k/Olsztyna.

więcej...

Oddział Chorób Płuc już otwarty

29 września 2015 r. w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu nastąpiło uroczyste otwarcie Oddziału Chorób Płuc. Przecięcia wstęgi dokonali: Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wilk, Kierownik Elbląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Szyszka oraz Dyrektor Szpitala Wiesława Lech. Poświęcenia oddziału dokonał Ekscelencja Biskup Elbląski Jacek Jezierski w asyście kapelanów szpitalnych.

więcej...

Relikwia Wielkiego Patrona dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz obdarował Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu relikwią Św. Jana Pawła II.

W dniu 7 sierpnia 2015 r. relikwię z rąk Kardynała odebrała Dyrektor Szpitala Wiesława Lech. Przekazano Szpitalowi kroplę krwi naszego Patrona Św. Jana Pawła II wraz z certyfikatem autentyczności.
Kardynał Dziwisz Metropolita Krakowski przyjął dar od Pracowników i Sympatyków Szpitala im. Jana Pawła II w Elblągu m.in. piękne wydanie „Legend i opowieści Elbląga i okolic” oraz spisane dzieje Szpitala, który od 111 lat służy mieszkańcom naszego miasta i okolic.
Jesteśmy przekonani, że relikwia Jana Pawła II będzie promieniować pokojem i miłością, będzie ludzi jednoczyć, wzbudzać wzajemny szacunek. Ludziom chorym będzie przynosić zdrowie i ukojenie a pracownikom satysfakcję z pracy właśnie w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu.

więcej...

IV Zjazd Szpitali im. Jana Pawła II

W dniach 14-15 maja 2015 r. odbył się IV Ogólnopolski Zjazd Szpitali im. Jana Pawła II, organizowany przez Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach, przy współudziale władz Powiatu Bartoszyckiego, Urzędu Miasta Bartoszyce i Gminy Bartoszyce. Patronem honorowym spotkania był Arcybiskup Metropolita Warmiński oraz Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W Polsce istnieje 19 szpitali noszących imię Wielkiego Polaka, obecnie Świętego.

bar001

więcej...

„Za zasługi dla ochrony zdrowia”

Od dziewięciu lat 13 października obchodzony jest Dzień Ratownictwa Medycznego. W tym roku w uroczystościach zorganizowanych w olsztyńskiej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, a także władz samorządowych, m.in. Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Wojewoda Warmińsko – Mazurski. Podczas gali szczególnie zasłużeni ratownicy medyczni oraz pracownicy Izb Przyjęć odebrali odznaczenia państwowe. Wśród wyróżnionych znalazła się Pani Ewa Stokarska, Pielęgniarka Koordynująca Izby Przyjęć naszego Szpitala, której Minister Zdrowia przyznał odznakę „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

więcej...

"Świętowanie z Janem Pawłem II"

W sobotę 31 maja na starówce naszego miasta odbył się piknik rodzinny pod hasłem „Świętowanie z Janem Pawłem II”. Władze Elbląga postanowiły w ten sposób uhonorować niedawne ogłoszenie Jana Pawła II świętym. Ojciec Święty gościł u nas w czerwcu 1999 roku. Jako jednostka nosząca imię Papieża, nie mogliśmy przejść koło takiego wydarzenia obojętnie. Dlatego do akcji przyłączył się również Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu

piknik1

więcej...

Nowy „stary” zegar w Szpitalu Miejskim

W ostatnich dniach w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Elblągu zakończono konserwację wieżyczki zegarowej oraz odtworzono dwie tarcze zegarowe. W ramach remontu dachu budynku głównego opartego na projekcie „Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu” oczyszczono i pomalowano hełm z blachy, oczyszczono oraz zaimpregnowano ścianki zegara, zamontowano elementy stalowe oraz mechanizm elektryczny, który umożliwił wybijanie godzin zegarowych o pełnej i pół godzinie.

więcej...

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.