Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Aktualności

Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19

Od 15 stycznia 2021 r. osoby powyżej 80 roku życia mogą zgłaszać się do naszego szpitala w sprawie szczepień przeciw COVID-19. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00 pod numerem telefonu 504 478 341

E-mail: szczepienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Ponadto informujemy, że na szczepienie p/COVID-19 zapisać się można na kilka sposobów:

- bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego,

- w punktach szczepień,

- poprzez infolinię Narodowego Programu Szczepień (989 lub 22 62 62 989),

- przez Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl).

***

Podstawa prawna: Dz.U. 2021 poz. 91

Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 w ramach etapu „I” mają obowiązek stosowania tych szczepień dla następujących osób:

1) pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) osoby urodzone:

a) nie później niż w 1941 r.,

b) w latach 1942–1951,

c) w latach 1952–1961,

3) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

4) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,

5) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

więcej...

Prezenty dla pacjentów pediatrycznych

W styczniu Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elbląg otrzymał od firmy Energa S. A. wspaniałe prezenty w postaci różnego rodzaju maskotek, książeczek i artykułów piśmienniczych dla dzieci z oddziałów pediatrycznych. Chcielibyśmy wyrazić wdzięczność za otrzymane upominki, które zostaną przekazane naszym małoletnim pacjentom.

Bardzo dziękujemy również Fundacji Społecznie Bezpieczni za przekazanie nam tych darów!

Więcej zdjęć po kliknięciu <więcej>

więcej...

NAGRODA PREZYDENTA za rok 2020

W dniu wczorajszym tj. 6 stycznia 2021 roku odbyła się ceremonia przyznania Nagród Prezydenta Elbląga za rok 2020. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu został nagrodzony w kategorii „Ochrona Zdrowia”.

Personel Szpitala, znajdując się na pierwszej linii walki z pandemią mierzy się z bardzo trudnym przeciwnikiem. Każdego dnia wykazuje się zaangażowaniem i odpowiednią organizacją. Dzięki profesjonalizmowi i wielkim sercom pracowników Szpital sprawuje należytą, bardzo trudną oraz odpowiedzialną opiekę nad pacjentami.

Bardzo dziękujemy Panu Prezydentowi Witoldowi Wróblewskiemu za docenienie naszej pracy, zwłaszcza w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

Więcej zdjęć po kliknięciu <więcej>

więcej...

Szczepienie personelu medycznego – zapisy przedłużone do 14 stycznia

Personel medyczny i niemedyczny będzie szczepiony przeciw COVID-19 w tzw. szpitalach węzłowych. W Polsce jest w sumie 509 tego rodzaju jednostek. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Zgłoś swoich pracowników z sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19. Skorzystaj z formularza on-line.

Szczepienie medyków w każdym województwie

Trwają zgłoszenia priorytetowej grupy „zero” do szczepień przeciw COVID-19. Do 14 stycznia 2021 r. szpitale węzłowe będą zbierać dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach. Za zebranie listy chętnych pracowników odpowiada pracodawca. Dane może przekazać w wygodny i szybki sposób za pośrednictwem specjalnego formularza online.

Personel medyczny i niemedyczny będzie szczepiony przeciw COVID-19 w tzw. szpitalach węzłowych. W Polsce jest ich w sumie 509. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych szpitali, przychodni i aptek.

Kto należy do priorytetowej grupy „zero”?

W Polsce w pierwszej kolejności zaszczepione będą osoby najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem z racji swoich zawodowych obowiązków.

Są wśród nich:

• pracownicy szpitali węzłowych,

• pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

• pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

• pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

• pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Ważne! Do grupy „zero” zalicza się także personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści).

Jestem pracownikiem sektora służby zdrowia – jak się zgłosić?

Większość obowiązków związanych ze szczepieniem wykona Twój pracodawca. Jak wygląda ten proces krok po kroku?

1. Zgłoś się do pracodawcy.

2. Wypełnij oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

3. Twój pracodawca wybierze szpital węzłowy i przekaże zbiorcze zestawienie chętnych do wybranego szpitala.

4. Szpital węzłowy ustali grafik szczepień i zaprosi Cię, a także innych pracowników z Twojej instytucji.

5. Stawiasz się na szczepienie, przechodzisz kwalifikację, podpisujesz zgodę na szczepienie (e-skierowanie jest tylko elektroniczne w systemie P1).

6. Szczepisz się.

7. Umawiasz się na podanie drugiej dawki w tym samym szpitalu węzłowym.

Po drugiej dawce szczepionki będziesz mógł pobrać zaświadczenie o szczepieniu w formie kodu QR ze swojego Internetowego Konta Pacjenta lub z aplikacji mObywatel.

Link źródłowy: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-personelu-placowek-medycznych

więcej...

Praca w szpitalu

Poszukujemy pracowników medycznych (lekarzy i pielęgniarki)
do pracy w oddziałach z pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2.
Oferujemy dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
dla osób pracujących w oddziałach z pacjentami chorymi na COVID-19.

Podajemy numery telefonów oraz adres e-mail do Działu Kadr:
798 949 737, 55 239 45 67
kadry@szpitalmiejski.elblag.pl
gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o możliwości zatrudnienia
w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

więcej...

Ruszyły szczepienia przeciw COVID-19

Dzisiaj, tj. 28.12.2020 r., o godzinie 8:45 Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu lek. Mirosław Gorbaczewski jako pierwszy został zaszczepiony przeciwko COVID-19. Kolejną szczepionkę przyjął Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Ambulatoryjnego dr Dariusz Paulo. 

Następne dawki szczepionki, w pierwszej kolejności przyjmą pozostali członkowie personelu Szpital.

Zachęcamy do śledzenia Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu na Facebook’u. – tam także informacja o szczepieniach.

Linki do mediów:
https://www.portel.pl/fotoreportaz/w-szpitalu-miejskim-tez-juz-szczepia/9929
https://www.info.elblag.pl/37,64209,Czuje-sie-bardzo-dobrze-Pierwsi-elblazanie-zostali-zaszczepieni-przeciw-COVID-19.html

więcej...

Do szpitala dotarły szczepionki przeciw COVID-19

W dniu 27.12.2020r. o godz. 9:00 dotarły do Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu szczepionki przeciw COVID-19. Odebrały je koordynatorki szczepień Alina Owczarek i Ewa Boryszewska. W pakiecie było 75 dawek szczepionki + materiały medyczne i informacyjne. Punkty szczepień są gotowe.

W dniu 28.12.2020 r. o godzinie 8:45 pierwszą osobą zaszczepioną był Dyrektor Szpitala Mirosław Gorbaczewski.

więcej...

Choinka od dzieci z olsztyńskich przedszkoli

W dniu dzisiejszym tj. 21.12.2020 na Oddziale Chorób Wewnętrznych, w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu pojawiła się choinka, przystrojona ozdobami własnoręcznie wykonanymi przez dzieci z olsztyńskich przedszkoli. Świąteczne drzewko przywiozła dziennikarka Radia Olsztyn, Pani Aneta Pastuszka, która obdarowała nas także pięknymi bombkami sygnowanymi logiem Radia.
Chcielibyśmy wyrazić ogromną wdzięczność dzieciom za włożony trud przy tworzeniu tych pięknych, kolorowych ozdób. Dzięki Wam ten ciężki czas umilać nam będzie towarzystwo ślicznej choinki.
Dziękujemy także Radiu Olsztyn i Pani Anecie, rodowitej elblążance, która na bieżąco relacjonuje wydarzenia z Elbląga!

Jeszcze raz – BARDZO DZIĘKUJEMY!

więcej...

Zgłoszenia do szczepień p. COVID-19

Informujemy, iż Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu został wpisany do wykazu podmiotów szczepiących przeciwko wirusowi SARS CoV-2 jako Szpital węzłowy. Powstały dwa zespoły.

Przyjmujemy zgłoszenia do pierwszego etapu szczepień, który obejmuje sektor ochrony zdrowia - zawody medyczne i niemedyczne.

Kontakt do koordynatorów:
Zespół nr 1 – koordynator Alina Owczarek – Tel. 504 478 341, 55 239 45 41, mail: przychodnia.ess@elblag.com.pl
Zespół nr 2 – koordynator Ewa Boryszewska – Tel. 504 478 339, mail: szczepienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Pracodawcy/Kierownicy podmiotów zewnętrznych, chętni do szczepienia swoich pracowników, proszeni są o  przesłanie zgłoszeń zawierających dane osób do szczepień (m.in. PESEL!), na wyżej wymienione adresy mailowe do 18 grudnia 2020r. do godziny 13.00.

Załącznik 1

Załącznik 2


więcej...

Informacja o przyjęciach

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu przypomina, że wobec  ogłoszenia  na  terytorium   Rzeczypospolitej  Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zapewniamy opiekę zdrowotną dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. W związku z powyższym informujemy, że przyjęcia pacjentów do większości oddziałów są wstrzymane do odwołania.

W normalnym trybie pracują następujące oddziały:
1.    Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - w systemie przyjęć nagłych,
2.    Chirurgii Dziecięcej,
3.    Psychiatryczny,
4.    Chirurgii Ręki - w systemie przyjęć nagłych, utrzymuje dyżury replantacyjne,

Realizujemy programy lekowe w zakresie:
1.    chorób płuc,
2.    okulistyki .

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy pracuje w trybie normalnym.

Pozostałe łóżka przeznaczone są do leczenia pacjentów z COVID-19.

więcej...

Podziękowanie

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu wraz ze Stowarzyszeniem „Serce za Uśmiech” pragnie gorąco podziękować firmie Carrefour Polska Sp. z o. o. za przekazane dary w postaci: produktów żywnościowych, środków higienicznych i biurowych, o łącznej wartości 6 441,46 zł. BARDZO DZIĘKUJEMY!

kdary1

więcej...

Podziękowanie

Szpital Miejski św. Jana Pawła II składa ogromne podziękowania firmie Pepsi –Cola, Frito Lay Poland Sp. z o. o. za otrzymane dary w postaci: napojów gazowanych, soków owocowych i przekąsek. Podarowane produkty zostaną przekazane pacjentom i pracownikom Szpitala. Dziękujemy!

dar5

więcej...

Podziękowanie

W dniu 30 listopada 2020 r. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu otrzymał od Fundacji WOŚP 20 łożek firmy Eleganza, do sal intensywnego nadzoru medycznego. Bardzo dziękujemy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za tak cenne wsparcie Szpitala przy zwalczaniu pandemii COVID-19!

lozko1

więcej...

Podziękowania

Chcielibyśmy wyrazić wdzięczność i złożyć serdeczne podziękowania naszym Darczyńcom za dotychczasowe wsparcie zarówno finansowe, jak i rzeczowe w walce z wirusem  SARS-CoV-2. Bez WAS nie dalibyśmy rady!

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu od początku Pandemii COVID-19 mierzy się z nowymi wyzwaniami, które przed nim postawiła. Jako Szpital Zakaźny, musimy być w stałej gotowości do przyjęcia coraz większych ilości osób zakażonych wirusem. Epidemia nie ustępuje, wręcz przeciwnie.

Każde wsparcie finansowe przeznaczymy na zakup niezbędnego sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej, a dary rzeczowe przeznaczamy dla Pracowników i Pacjentów Szpitala.

W tym szczególnym czasie, każda, nawet najdrobniejsza pomoc – jest na wagę złota.

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY GEST!

Wpłaty z tytułem "darowizna" prosimy przekazywać na numer konta:

PKO BP S.A.O/Elbląg 32  1020  1811  0000  0402  0362  5563
Szpital  Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35,  lub

BGŻ BNP Paribas S.A. 61 2030 0045 1110 0000 0418 8340
Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech” przy  Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu,
82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35, organizacja pożytku publicznego, KRS 0000050757

Dane kontaktowe:Dział Marketingu, Promocji i Programów pomocowych
•    +48 55 239 44 49
•    +48 55 239 46 85
•    +48 604 635 207
•    e-mail: madamowicz.ess@elblag.com.pl
•    e-mail: marketing@szpitalmiejski.elblag.pl

więcej...

Podpisano umowę na budowę bloku operacyjnego

Przedmiot projektu pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego
w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”

Oś priorytetowa 9.  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1  Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu dzisiejszym, tj. 20 listopada 2020 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Elblągu, w obecności Prezydenta Miasta Pana Witolda Wróblewskiego, Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu lek. Mirosław Gorbaczewski podpisał wraz z Prezesem Zarządu Firmy KAMARO, Panem Tomaszem Tomanikiem, umowę na budowę bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację  usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II  w Elblągu”. W spotkaniu uczestniczył także Kierownik Kontraktu (KAMARO), Pan Bartosz Ożarowski.

Już za kilka dni, po otrzymaniu od Wykonawcy harmonogramu prac, na terenie Szpitala Miejskiego ruszy budowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni.

więcej...

LIDERZY ZARZĄDZANIA - NAJLEPIEJ ZARZĄDZANE SZPITALE PUBLICZNE WEDŁUG BFF

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zajął 5. miejsce w rankingu

W tegorocznej edycji rankingu udział wzięło 221 szpitali. W tym 101 powiatowych, 54 wojewódzkie, 17 uniwersyteckich, 16 gminnych i 33 ministerialne. Zestawienie nie obejmuje jednostek, które są niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, przychodniami otwartymi, ambulatoriami, lecznictwem otwartym, zakładami medycyny pracy, stacjami pogotowia ratunkowego, oddziałami szpitali, sanatoriami, regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Wszystkie objęte analizą jednostki zostały podzielone na trzy grupy ze względu na wartość przychodu z NFZ. Ocenie zostały poddane następujące wskaźniki:

  • efektywność aktywów pozwalającą na ocenę efektywności zarządzania majątkiem szpitala,
  • rentowność sprzedaży netto, pokazującą jaka część przychodów pozostaje do dyspozycji jednostki po odliczeniu wszelkich kosztów i podatków,
  • dynamikę przychodu z NFZ, czyli procentowy przyrost kontraktu/ryczałtu rok do roku.

Klasyfikacja opiera się wyłącznie na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych placówek za 2018 r. i nie obejmuje innych danych.

Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest BFF Banking Group.

Grupa BFF Banking Group – jeden z wiodących banków działających na rynku europejskim, oferujących usługi finansowe dla przedsiębiorstw współpracujących z podmiotami administracji publicznej – ogłosił dziś zwycięzców konkursu „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne ”. To już 5. edycja rankingu, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk w publicznej służbie zdrowia oraz ocenę, które szpitale osiągają najwyższe wyniki zarządcze i finansowe.

Kategoria: Kontrakt NFZ wyższy niż 39 mln i równy 89 mln PLN

1. Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
3. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi
4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
5. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
9. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
10. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Źródło: https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/zdrowie/liderzy-zarzadzania,b2143724527

Link do ceremonii ogłoszenia wyników rankingu: https://www.rp.pl/TVRPPL/201119398-Liderzy-zarzadzania-Najlepiej-zarzadzane-szpitale-publiczne-wedlug-BFF-Banking-Group.html

więcej...

Europejskie Badania Punktowych Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu mimo trwającej epidemii uczestniczył w ,,Europejskich Badaniach Punktowych Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków”.

Celem badania jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom w zakresie monitorowania celowanego zakażeń szpitalnych oraz racjonalnego stosowania antybiotyków.

Bardzo dziękujemy personelowi medycznemu za pomoc i zaangażowanie podczas realizacji badań.

Dział Epidemiologii
Szpital Miejski
św. Jana Pawła II w Elblągu

więcej...

SZANOWNI PACJENCI!

SZANOWNI PACJENCI!

Z uwagi na istniejącą pandemię koronawirusa, która nie omija personelu Przychodni Specjalistycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
PRZEPRASZAMY
za tymczasowe niedogodności podczas rejestracji telefonicznej.

Braki kadrowe spowodowane są zarażeniem personelu wirusem SARS-CoV-2 lub obowiązkową kwarantanną. Prosimy Państwa o wyrozumiałość podczas prób telefonicznego kontaktowania się z Przychodnią Specjalistyczną.

Dyrekcja Szpitala Miejskiego

więcej...

Podziękowania dla personelu Oddziału Chirurgii Dziecięcej

więcej...

Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020
wraz ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego
i szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu 23 października 2020 r. podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia – Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim w Olsztynie Umowę o powierzenie Grantu nr COVID.19.14.0001 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wysokość grantu wynosi 215 691,88 zł i jest finansowana ze środków europejskich – 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu finansowanych ze środków dotacji celowej. Grant został podzielony na dwie części: A i B.

Część A –
obejmuje kwotę 197 632,02 zł.
Część B –
obejmuje kwotę 18 059,86 zł.

Oddział Funduszu przyznał Szpitalowi Miejskiemu środki finansowe na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracownikom Zakładu Opieki Leczniczej oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Okres realizacji Projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

więcej...

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.