Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Aktualności

"Nursing Now" Polska

Krótka informacja o Inauguracji "Nursing Now” Polska

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Sekretariat

Departament Pielęgniarek i Położnych


link do filmu na youtobe

link do filmu na fb

więcej...

Przystanek Mama

mamawstep

więcej...

Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN


więcej...

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniu 30 grudnia 2019 roku w Olsztynie
podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu
„Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację  usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego
w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

W ramach:
Osi priorytetowej 9.  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1  Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2   Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowę podpisali:
1.    Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2.    Pan Miron Sycz Wice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3.    Pan Mirosław GORBACZEWSKI Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Całkowita wartość Projektu wynosi:   51 720 530,30 PLN
w tym:
Wydatki kwalifikowalne: 51 687 430,30  PLN,
Wnioskowane dofinansowanie: 35 896 920,34 PLN,
Okres realizacji projektu: od 2016-12-22 do 2022-12-31

więcej...

Informacja o zmianach w organizacji pracy poradni specjalistycznych

Informujemy, że w okresie świątecznym nastąpią zmiany w pracy poradni specjalistycznych Przychodni Szpitala Miejskiego.

W dniu 23.12.2019 r. nieczynne będą:

 • poradnia neurologiczna,
 • poradnia dermatologiczna,
 • poradnia okulistyczna,
 • poradnia ortopedyczna.

Pozostałe poradnie tego dnia będą pracowały zgodnie z harmonogramem.

więcej...

Europejskie Badania Punktowych Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu na przełomie maja i czerwca br. po raz pierwszy uczestniczył w ,,Europejskich Badaniach Punktowych Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków”. Celem badania jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom w tym zakresie. Uzyskane wyniki na szczeblu szpitala pozwolą nam określić priorytety prowadzenia monitorowania celowanego zakażeń szpitalnych oraz zracjonalizować stosowanie antybiotyków. Bardzo dziękujemy personelowi medycznemu za pomoc i zaangażowanie podczas realizacji badań.

Dział Epidemiologii
Szpital Miejski św. Jana Pawła II
w Elblągu

więcej...

Trzeci DAR od firmy Leier Polska S.A.

KARETKA SANITARNA

W dniu 28.05.2019 roku nastąpiło oficjalne przekazanie Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w darowiźnie pojazdu typu AMBULANS, karetkę sanitarną do transportu chorych.
Darczyńcą karetki jest firma Leier Polska S.A. z siedzibą w Woli Rzędziawskiej 155A.
Wartość darowizny to 60 tys. zł, rok produkcji 2011, pojemność silnika 2l, 103 kW mocy, marka samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER.
Firma Leier pokryła koszty podatku i akcyzy oraz przygotowania dokumentów, przeglądu technicznego, niezbędnych napraw i przewozu samochodu do Polski.
Darowizna w postaci karetki pochodzi z zysku przedsiębiorstwa, to dar dla Szpitala dla jeszcze lepszego funkcjonowania i dla Pacjentów dla ich komfortu.

Oficjalne przekazanie pojazdu do użytku nastąpiło 28 maja 2019 r. w obecności Przedstawicieli firmy Leier Polska S.A.:
prokurenta Wilhelma Hipsag
V-ce Prezesa Zarządu Mirosława Rogaczewskiego
oraz
przedstawicieli miasta i szpitala:
Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego,
Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu Mirosława Gorbaczewskiego.

BARDZO DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM !!!

więcej...

KIERUNEK ZDROWIE

To Kampania zdrowotna skierowana do osób starszych, a w dniu 23 kwietnia  2019 roku rozpoczął się III cykl Kampanii. Zaplanowano 6 spotkań po kolei, w każdy wtorek od 23.04.2019 do 28.05.2019 r.
Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Prezydent Elbląga Pan Witold Wróblewski, a współorganizatorem Elbląska Rada Seniorów. My, Szpital Miejski św. Jana Pawła II, zostaliśmy zaproszeni do współpracy w Kampanii jako Partner.
Organizatorzy poprosili nas o współpracę w dniu 14 maja 2019 roku.
Zorganizowaliśmy uczestnikom wykładów wykonanie podstawowych badań profilaktycznych, jak: badanie ciśnienia tętniczego, tętna, pomiar poziomu glukozy we krwi,  pomiar wagi z ustaleniem BMI z jednoczesną możliwością omówienia zachowań dietetycznych ze specjalistą w tej dziedzinie.
Była to charytatywna akcja podczas której, każdy chętny mógł bezpłatnie sprawdzić swoją kondycję zdrowotną i wykonać badania kontrolne.

więcej...

Akcja charytatywna „Poduszka dla Maluszka”

Celem akcji, którą w 2019 roku zorganizowało
Stowarzyszenie Integracji i Współpracy Społecznej SPLOT

było m.in. doposażenie oddziałów dziecięcych, tak aby zwiększyć komfort pobytu małych pacjentów i ich opiekunów w szpitalu.
Jednymi z Beneficjentów tegorocznej Akcji był nasz szpital, Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu i oddziały: pediatryczny, chirurgii dziecięcej i otolaryngologii.

Otrzymaliśmy darowiznę w kwocie 7 500,00 zł, za którą kupiliśmy sprzęt przydatny oddziałom, w których leczymy dzieci. Po wcześniej umówionym terminie z koordynatorem ze strony SPLOT pracownikiem JYSK - Polska Panem Dawidem Sobol i osobą koordynującą ze strony szpitala Małgorzatą Adamowicz oraz Pielęgniarkami Oddziałowymi wymienionych oddziałów wybrałyśmy się na zakupy.

Za kwotę przyznaną kupiono: 2 lodówki, 9 czajników, 3 tostery, 3 mikrofale, pojemniki plastikowe małe i duże, zasłony do kabin prysznicowych, 50 krzeseł.
W pierwszej dekadzie maja 2019 roku sprzęt dotarł do nas.

Bardzo dziękujemy za umożliwienie nam dokonania zakupów i doposażenie oddziałów w wymieniony sprzęt gospodarczy. To WIELKIE WSPARCIE.

DZIĘKUJEMY!

więcej...

Wyróżnienia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej

W dniu 13 maja br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.
W trakcie uroczystości Minister Zdrowia wręczył czterdziestu trzem najbardziej zasłużonym dla ochrony zdrowia pielęgniarkom i położnym odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Wśród wyróżnionych znalazła się Nasza Koleżanka, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego - Regina ZIMNOCH.

Tego samego dnia w auli Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej odbyły się obchody zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. Na spotkaniu dyskutowano m.in. o znaczeniu zawodów pielęgniarki i położnej oraz zachodzących w ostatnich latach zmianach w tym obszarze. Zasłużonym pracownikom wręczono wyróżnienia. Wśród nich znalazło się 6 pielęgniarek i 1 położna z naszego Szpitala:

 • Małgorzata Wojtasz
 • Helena Dziekańska
 • Hanna Kołakowska
 • Alina Owczarek
 • Małgorzata Stryjewska
 • Grażyna Wojtasik
 • Ewa Kaczmarska

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

więcej...

Podziękowania

podznastr

więcej...

5 maja - Światowy Dzień Higieny Rąk

Zdrowie zaczyna się od czystych rąk

Niedbalstwo w higienie rąk jest jedną z kluczowych przyczyn wielu chorób przenoszonych za pomocą rąk. Nie trzeba być lekarzem, żeby wiedzieć, że czyste chronią przed wieloma epizodami złego samopoczucia a nawet pełnoobjawowej choroby. Ta prawda jest tak stara jak świat a mimo tego nadal aktualna. Mycie rąk przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety i po pogłaskaniu czworonoga to nawyki, które już od najmłodszych lat wpajali nam nasi rodzice. Nieproszeni ,,goście” na naszych rękach są co prawda niewidoczni dla naszego oka i trudno jest nam uwierzyć w ich istnienie, ale w momencie zachorowania, każdy z nas potrafi sobie o nich doskonale przypomnieć.

więcej...

Gala Konkursu pn. „KOBIETA z CHARAKTEREM”

W piątek 12 kwietnia 2019 4roku odbyła się Gala Konkursu pn. „KOBIETA z CHARAKTEREM”.
Organizatorem tego przedsięwzięcia było Warmińsko - Mazurskie Forum Kobiet.
Wśród tegorocznych laureatek znalazła się elblążanka, Pani Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II, lekarz Mariola Turek-Stępień, która otrzymała wyróżnienie w kategorii Zdrowie i Polityka Społeczna.

Jesteśmy dumni z Pani doktor i serdecznie gratulujemy.
Zarząd i Pracownicy Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

Link: >piszą o nas< olsztyn24.com – artykuł o Gali

więcej...

KONFERENCJA PRASOWA w SZPITALU

W dniu 03.04.2019 r. o  godz. 13.00 w Sali wykładowej Szpitala przy ul. Komeńskiego 35 odbyła się Konferencja prasowa dla elbląskich mediów, której tematem była:

Operacja częściowej protezy, plastyki nadgarstka wykonana
po raz pierwszy w Polsce

Z przedstawicielami mediów spotkał się Dyrektor Szpitala lek. Mirosław Gorbaczewski, Koordynator pododdziału chirurgii ręki lek. Mirosław Kulmaczewski i rzeczniczka prasowa Małgorzata Adamowicz.

Kilka słów o zabiegu operacyjnym, który zaprezentował  M. Kulmaczewski:

Operacja częściowej protezy, plastyki nadgarstka jest dedykowana pacjentom z chorobą Kienbocka czyli jałową martwicą kości księżycowatej w nadgarstku, prowadzącą nieuchronnie do trwałego kalectwa. Choroba dotyczy ludzi młodych często dwudziestolatków i do tej pory jej leczenie kończyło się całkowitym usztywnieniem nadgarstka. Proteza której używa lekarz M. Kulmaczewski jest przeznaczona do rekonstrukcji jednego ze stawów stopy ale jeden z ortopedów w USA zaadoptował ją do nadgarstka.
W chwili obecnej doktor Kulmaczewski wykonał trzy takie operacje a jedna z osób operowanych powróciła już do pracy.

W załączeniu zdjęcia Konferencji  i  endoprotezy HemiCAP Toe DF


więcej...

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”

W dniu 28 marca 2019 roku w Olsztynie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”

Nr Umowy RPWM.03.02.00-28-0027/18-00
W ramach Osi priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”
Działania 3.2 – „E-zdrowie”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowę podpisali:
Pan Mirosław GORBACZEWSKI Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu,
Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Pan Miron Sycz Wice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

więcej...

1% dla Stowarzyszenia "Serce za Uśmiech"

więcej...

Informacja dot. możliwości odbioru dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm. ) uprzejmie informujemy, że z uwagi na upływające okresy przechowywania do zniszczenia przeznaczono indywidualną dokumentację  medyczną pacjentów leczonych w Szpitalu Miejskim Św. Jana Pawła II w Elblągu z lat 1991-1995.
W związku z powyższym istnieje możliwość odbioru w/w dokumentacji przez osoby uprawnione na mocy art. 26 tejże ustawy.
Odbiór dokumentacji możliwy jest do dnia 30.04.2019 r. po uprzednim złożeniu wniosku w Sekretariacie przy ul. Żeromskiego 22 (tel. 55 230 41 97).

więcej...

...

poo2019.

więcej...

27. Finał WOŚP

13 stycznia 2019 r.
POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE
Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych
Gramy w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. My już możemy kwestować na terenie Szpitala. Bądźmy hojni i wspierajmy maluchy.
Celem Finału WOŚP w 2019 roku będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom.

więcej...

Monika Kaśkiewicz - „Położna na medal”

5 JUBILEUSZOWA EDYCJA

Laureatką Konkursu w 2018 roku została Pani Monika Kaśkiewicz położna pracująca Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.

Brawo Pani Moniko !!!

Prowadzona od 2014 roku kampania ma na celu podnoszenie w społeczeństwie świadomości roli, jaką położne odgrywają dzisiaj w opiece okołoporodowej, że położna to nie tylko troskliwość i opiekuńczość, ale także coraz wyższe kompetencje medyczne i związana z nimi odpowiedzialność.

W ramach projektu promowana jest wśród kobiet w ciąży możliwość korzystania z bezpłatnych porad - raz w tygodniu od 21 tygodnia ciąży i dwa razy od 32 tygodnia - przygotowujących do porodu. Celem kampanii jest również promocja nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej. Standardów zgodnych zarówno z przyjętymi przez środowisko położnicze i medyczne wymaganiami, jak i oczekiwaniami pacjentów.

więcej...

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.