Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Aktualności

Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

 


więcej...

JESIENNY SPACER PO ZDROWIE

JESIENNY SPACER PO ZDROWIE
w ramach BIAŁEJ SOBOTY
który odbył się 10 listopada 2018 r. w godz. 9.00 – 13.00
w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu
przy ul. Komeńskiego 35 i ul. Żeromskiego 22
(parter Przychodni Specjalistycznej i Izba Przyjęć)

W  dniu 10 listopada 2018 r. Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech” oraz Stowarzyszenie „Przyjaciele Szpitala” przy Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu zorganizowały dla mieszkańców Elbląga akcję BIAŁA SOBOTA pod hasłem JESIENNY SPACER PO ZDROWIE”. Była to charytatywna inicjatywa, podczas której każdy chętny mógł bezpłatnie sprawdzić swoją kondycję zdrowotną i wykonać badania kontrolne.

więcej...

Informacja dot. możliwości odbioru dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1318) uprzejmie informujemy, że z uwagi na upływające okresy przechowywania do zniszczenia przeznaczono indywidualną dokumentację  medyczną pacjentów leczonych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu (w lokalizacji Żeromskiego 22) z lat 1991-1993.
W związku z powyższym istnieje możliwość odbioru w/w dokumentacji przez osoby uprawnione na mocy art. 26 tejże ustawy. Odbiór dokumentacji możliwy jest do dnia 30.11.2018 r. po uprzednim złożeniu wniosku w Sekretariacie przy ul. Żeromskiego 22 (tel. 55 230 41 97). Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Archiwum Zakładowym (tel. 55 230 41 77).

więcej...

In memoriam

OSTATNIE POŻEGNANIE MAŁGORZATY SIWEK

20.07.2018 r.

Dzisiaj 20 lipca 2018 roku na Cmentarzu Komunalnym w Starym Polu odbyła się uroczystość pogrzebowa poprzedzona Mszą Świętą naszej koleżanki, pielęgniarki oddziałowej oddziału rehabilitacyjnego z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej MAŁGORZATY SIWEK.

Krótki wspomnienie o Małgosi:

Jej odejście jest wielkim ciosem dla nas wszystkich. Małgosia odeszła cicho, w nocy, bez słów pożegnania. Była wspaniałą i piękną kobietą, matką, żoną i pielęgniarką.

więcej...

Densytometria

więcej...

Zmiana numeru do rejestracji Przychodni Specjalistycznej

Informujemy, że uległ zmianie numer telefonu do rejestracji ogólnej Przychodni Specjalistycznej, a także do Poradni Położniczo – Ginekologicznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Obecny numer to 555 330 330

Numer telefonu do Poradni Medycyny Pracy pozostał bez zmian: 55 239 45 08.

więcej...

Drugi DAR od firmy Leier Polska S.A.

W dniu 24.04.2018 roku nastąpiło oficjalne przekazanie Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w darowiźnie pojazdu typu AMBULANS, karetkę sanitarną do transportu chorych.
Darczyńcą karetki jest firma Leier Polska S.A. z siedzibą w Woli Rzędziawskiej 155A.
Wartość darowizny to 45 tys. zł, rok produkcji 2012, pojemność silnika 2.0 (140 KM), marka samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER.

więcej...

Światowy Dzień Zdrowia 2018

Informacja z Biura WHO w Polsce nt. Światowego Dnia Zdrowia na 2018 r.:

"W tym jubileuszowym, 70-tym roku swojej działalności, Światowa Organizacja Zdrowia wzywa światowych przywódców do spełnienia obietnicy, którą złożyli podpisując Cele Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r. i zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich. Oznacza to zapewnienie każdemu dostępu do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie niezależnie od miejsca i zasobności portfela. Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia jest: Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego. W załączeniu bardziej szczegółowe informacje."

Pobierz tutaj:

Światowy Dzień Zdrowia 2018 – kluczowe założenia kampanii

ZDROWIE   NIE  JEST  STANEM   STATYCZNYM.
WE WSZYSTKICH OKRESACH ŻYCIA NALEŻY:

CHRONIĆ  JE
–  CZYLI  ZAPOBIEGAĆ  CHOROBOM  (PROFILAKTYKA)

DOSKONALIĆ  JE
–  CZYLI  POMNAŻAĆ,  ZWIĘKSZAĆ  JEGO  POTENCJAŁ (PROMOCJA  ZDROWIA)

PRZYWRACAĆ  JE
–  GDY  POJAWI  SIĘ  CHOROBA  (LECZENIE, REHABILITACJA)

więcej...

GABINET PROMOCJI ZDROWIA

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu utworzył w swoich strukturach przy ul. Żeromskiego 22 (budynek główny szpitala), gabinet nr 18 (I piętro) gabinet promocji zdrowia, w którym personel pielęgniarski i położniczy będzie realizował zadania w zakresie edukacji i promocji zdrowia m.in.:

 • promowanie zdrowia – zdrowy styl życia,
 • edukacja zdrowotna w zdrowiu i chorobie,
 • poradnictwo przedporodowe - przygotowanie ciężarnej i partnera do porodu, zapoznanie z oddziałem ginekologiczno-położniczym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu,
 • poradnictwo laktacyjne,
 • opieka nad noworodkiem,
 • działania profilaktyczne.

więcej...

Bezpłatna mammografia

mammo

więcej...

Nowy kanał informacyjny Rzecznika Praw Pacjenta

1 lutego 2018 r. ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze. Bartłomiej Chmielowiec zachęca do śledzenia informacji na temat podejmowanych przez niego bieżących działań w obszarze ochrony praw pacjenta.

Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze ma charakter informacyjny. Oprócz informacji dla pacjentów znajdują się tam także niezbędne dane dla przedstawicieli mediów - notatki prasowe dotyczące najważniejszych wydarzeń, a także informacje o najważniejszych wystąpieniach i spotkaniach Rzecznika z organami władzy publicznej oraz przedstawicielami systemu ochrony zdrowia.

Zapraszamy:
https://twitter.com/RzeczPacjenta
Lista aktualności

więcej...

Biała sobota

 

1_1deeeeee1_2gggtttttttttt1_3

 

BIAŁA SOBOTA – 18.11.2017 r.

 


w SZPITALU MIESJKIM św. JANA PAWŁA II w ELBLĄGU

- PODSUMOWANIE -

Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech”iStowarzyszenie „Przyjaciele Szpitala”przy Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

w ramach BIAŁEJ SOBOTY, zorganizowały dla mieszkańców Elbląga

JESIENNY SPACER PO ZDROWIE 2017 r.”.

Była tocharytatywna akcja, podczas której każdy chętny mógł bezpłatnie sprawdzić swoją kondycję zdrowotną i wykonać badania kontrolne.

Odbyły się konsultacje lekarzy chorób zakaźnych w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, specjalisty ds. epidemiologii w zakresie profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych oraz porady dietetyka. Można było skontaktować się ze specjalistami z dziedziny: psychologii, psychiatrii, rehabilitacji oraz logopedii. Wszyscy goście, którzy odwiedzili szpital mogli zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, sprawdzić poziom glukozy, wagę oraz dokonać pomiaru wartości BMI czyli zbadać wskaźnik masy ciała. Była wykonywana spirometria – badanie pojemności płuc, densytometria – badanie gęstości kości, mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat oraz ciśnienie śródgałkowe w zakresieprofilaktyki jaskry. Ratownicy medyczni przeprowadzili instruktaże pierwszej pomocy, a w ramach profilaktyki raka piersi Panie uczyły się samobadania piersi. Młode mamy mogły skorzystać z porad laktacyjnych. Udostępniono badania laboratoryjne: tPSA dla mężczyzn w kierunku raka prostaty oraz TSH dla kobiet w zakresie hormonu tarczycy.

więcej...

Zmiany w zakresie organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Elbląga

Informujemy, że z dniem 01.10.2017 r. nastąpiła zmiana w zakresie organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Elbląga. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Żeromskiego 22, będzie realizował porady  lekarskie i świadczenia pielęgniarskie w trybie wyjazdowym.

Dane kontaktowe do przekazywania zleceń do realizacji w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej na terenie miasta Elbląga:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

więcej...

Współczesne zagrożenia medyczne, epidemiologiczne i społeczne

Konferencję szkoleniowo – naukową pt. ”Współczesne zagrożenia medyczne, epidemiologiczne i społeczne” zorganizowali:

Mirosław Gorbaczewski - Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu,
Zdzisław Dubiella - Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu,
Marek Jarosz - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
Małgorzata Adamowicz - Prezes Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech”.

Patronat honorowy nad konferencją objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Konferencja odbyła się 18 września 2017 r. w Elbląskiej  Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej, przy ulicy Lotniczej.

więcej...

Szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektu

W dniu 30 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację  usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Pana Gustawa Marka Brzezina – Marszałka województwa  oraz Pana Mirona Sycza – Wicemarszałka województwa, a Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu reprezentowanym przez Pana Mirosława Gorbaczewskiego – Dyrektora, w ramach:

Osi  priorytetowej  9.  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1  Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2   Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej...

Nowy sprzęt medyczny od Stowarzyszenia „Przyjaciele Szpitala”

Stowarzyszenie „Przyjaciele Szpitala” doposażyło Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu w nowy drobny sprzęt medyczny. W skład zestawu wchodzi:

 1. wózek anestezjologiczny – szt. 1,
 2. wózek oddziałowy – szt. 1,
 3. stoliki opatrunkowe ze stali nierdzewnej – szt. 2,
 4. stolik do instrumentów chirurgiczny – szt. 1,
 5. lampa badawczo-zabiegowa – szt. 1,
 6. cieplarka laboratoryjna – szt. 1,
 7. szafa medyczna – szt. 1,
 8. stojaki na kroplówki – szt. 11,
 9. narzędzia medyczne (nożyczki opatrunkowe, nożyczki do gipsu, pęsety, kleszcze, imadła itp.).

więcej...

Szpital Miejski otrzymał w darze karetkę

Szpital Miejski św. Jana Pawła II otrzymał w darowiźnie pojazd typu AMBULANS, samochód sanitarny do transportu chorych. Darczyńcą karetki jest firma Leier Polska S.A. z siedzibą w Woli Rzędziawskiej 155A. Wartość darowizny to 60 tys. zł.

Oficjalne przekazanie pojazdu do użytku nastąpiło 3 kwietnia 2017 r. w obecności Przedstawicieli firmy Leyer Polska S.A.: V-ce Prezesa Zarządu Mirosława Rogaczewskiego i prokurenta Wilhelma Hipsag oraz przedstawicieli miasta i szpitala: Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu Mirosława Gorbaczewskiego.

więcej...

INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 01.12.2016 r. SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu został połączony z Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym z Przychodnią. Połączona jednostka nosi nazwę Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, a jej siedziba znajduje się przy ul. Komeńskiego 35.

Dane jednostki:


Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35
82-300 Elbląg

Telefon: +48 55 239 44 02
Fax: +48 55 239 45 77
e-mail: ess@elblag.com.pl
www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl

www.szpitalmiejski.elblag.pl

*****************************************************************************************************************

więcej...

Kardiomonitor dla Oddziału Pediatrycznego

W wyniku umowy prewencyjnej podpisanej pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu i Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie  S.A., Oddział Pediatryczny został wyposażony w kardiomonitor do ciągłego monitorowania parametrów życiowych pacjentów. Do zakresu parametrów monitorowanych przez aparat należy m.in.: EKG, ST, częstość oddechu (Resp), arytmia, ciśnienie krwi, wartość nasycenia krwi tlenem [SpO2], temperatura ciała.

więcej...

Prasa o nas

Miło nam poinformować, że na stronie internetowej naszego Szpitala utworzyliśmy zakładkę „Prasa o nas”. Zakładka dostępna jest w panelu bocznym po lewej stronie. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi artykułami prasowymi na temat naszego szpitala.

Prasa o nas

więcej...

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.