Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Aktualności

Podziękowania

Chcielibyśmy wyrazić wdzięczność i złożyć serdeczne podziękowania naszym Darczyńcom za dotychczasowe wsparcie zarówno finansowe, jak i rzeczowe w walce z wirusem  SARS-CoV-2. Bez WAS nie dalibyśmy rady!

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu od początku Pandemii COVID-19 mierzy się z nowymi wyzwaniami, które przed nim postawiła. Jako Szpital Zakaźny, musimy być w stałej gotowości do przyjęcia coraz większych ilości osób zakażonych wirusem. Epidemia nie ustępuje, wręcz przeciwnie.

Każde wsparcie finansowe przeznaczymy na zakup niezbędnego sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej, a dary rzeczowe przeznaczamy dla Pracowników i Pacjentów Szpitala.

W tym szczególnym czasie, każda, nawet najdrobniejsza pomoc – jest na wagę złota.

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY GEST!

Wpłaty z tytułem "darowizna" prosimy przekazywać na numer konta:

PKO BP S.A.O/Elbląg 32  1020  1811  0000  0402  0362  5563
Szpital  Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35,  lub

BGŻ BNP Paribas S.A. 61 2030 0045 1110 0000 0418 8340
Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech” przy  Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu,
82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35, organizacja pożytku publicznego, KRS 0000050757

Dane kontaktowe:Dział Marketingu, Promocji i Programów pomocowych
•    +48 55 239 44 49
•    +48 55 239 46 85
•    +48 604 635 207
•    e-mail: madamowicz.ess@elblag.com.pl
•    e-mail: marketing@szpitalmiejski.elblag.pl

więcej...

Podpisano umowę na budowę bloku operacyjnego

Przedmiot projektu pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego
w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”

Oś priorytetowa 9.  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1  Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu dzisiejszym, tj. 20 listopada 2020 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Elblągu, w obecności Prezydenta Miasta Pana Witolda Wróblewskiego, Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu lek. Mirosław Gorbaczewski podpisał wraz z Prezesem Zarządu Firmy KAMARO, Panem Tomaszem Tomanikiem, umowę na budowę bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację  usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II  w Elblągu”. W spotkaniu uczestniczył także Kierownik Kontraktu (KAMARO), Pan Bartosz Ożarowski.

Już za kilka dni, po otrzymaniu od Wykonawcy harmonogramu prac, na terenie Szpitala Miejskiego ruszy budowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni.

więcej...

LIDERZY ZARZĄDZANIA - NAJLEPIEJ ZARZĄDZANE SZPITALE PUBLICZNE WEDŁUG BFF

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zajął 5. miejsce w rankingu

W tegorocznej edycji rankingu udział wzięło 221 szpitali. W tym 101 powiatowych, 54 wojewódzkie, 17 uniwersyteckich, 16 gminnych i 33 ministerialne. Zestawienie nie obejmuje jednostek, które są niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, przychodniami otwartymi, ambulatoriami, lecznictwem otwartym, zakładami medycyny pracy, stacjami pogotowia ratunkowego, oddziałami szpitali, sanatoriami, regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Wszystkie objęte analizą jednostki zostały podzielone na trzy grupy ze względu na wartość przychodu z NFZ. Ocenie zostały poddane następujące wskaźniki:

 • efektywność aktywów pozwalającą na ocenę efektywności zarządzania majątkiem szpitala,
 • rentowność sprzedaży netto, pokazującą jaka część przychodów pozostaje do dyspozycji jednostki po odliczeniu wszelkich kosztów i podatków,
 • dynamikę przychodu z NFZ, czyli procentowy przyrost kontraktu/ryczałtu rok do roku.

Klasyfikacja opiera się wyłącznie na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych placówek za 2018 r. i nie obejmuje innych danych.

Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest BFF Banking Group.

Grupa BFF Banking Group – jeden z wiodących banków działających na rynku europejskim, oferujących usługi finansowe dla przedsiębiorstw współpracujących z podmiotami administracji publicznej – ogłosił dziś zwycięzców konkursu „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne ”. To już 5. edycja rankingu, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk w publicznej służbie zdrowia oraz ocenę, które szpitale osiągają najwyższe wyniki zarządcze i finansowe.

Kategoria: Kontrakt NFZ wyższy niż 39 mln i równy 89 mln PLN

1. Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
3. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi
4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
5. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
8. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
9. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
10. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Źródło: https://biznes.newseria.pl/biuro-prasowe/zdrowie/liderzy-zarzadzania,b2143724527

Link do ceremonii ogłoszenia wyników rankingu: https://www.rp.pl/TVRPPL/201119398-Liderzy-zarzadzania-Najlepiej-zarzadzane-szpitale-publiczne-wedlug-BFF-Banking-Group.html

więcej...

Europejskie Badania Punktowych Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu mimo trwającej epidemii uczestniczył w ,,Europejskich Badaniach Punktowych Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków”.

Celem badania jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom w zakresie monitorowania celowanego zakażeń szpitalnych oraz racjonalnego stosowania antybiotyków.

Bardzo dziękujemy personelowi medycznemu za pomoc i zaangażowanie podczas realizacji badań.

Dział Epidemiologii
Szpital Miejski
św. Jana Pawła II w Elblągu

więcej...

SZANOWNI PACJENCI!

SZANOWNI PACJENCI!

Z uwagi na istniejącą pandemię koronawirusa, która nie omija personelu Przychodni Specjalistycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
PRZEPRASZAMY
za tymczasowe niedogodności podczas rejestracji telefonicznej.

Braki kadrowe spowodowane są zarażeniem personelu wirusem SARS-CoV-2 lub obowiązkową kwarantanną. Prosimy Państwa o wyrozumiałość podczas prób telefonicznego kontaktowania się z Przychodnią Specjalistyczną.

Dyrekcja Szpitala Miejskiego

więcej...

Podziękowania dla personelu Oddziału Chirurgii Dziecięcej

więcej...

Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020
wraz ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego
i szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu 23 października 2020 r. podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia – Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim w Olsztynie Umowę o powierzenie Grantu nr COVID.19.14.0001 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wysokość grantu wynosi 215 691,88 zł i jest finansowana ze środków europejskich – 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu oraz 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu finansowanych ze środków dotacji celowej. Grant został podzielony na dwie części: A i B.

Część A –
obejmuje kwotę 197 632,02 zł.
Część B –
obejmuje kwotę 18 059,86 zł.

Oddział Funduszu przyznał Szpitalowi Miejskiemu środki finansowe na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracownikom Zakładu Opieki Leczniczej oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Okres realizacji Projektu trwa od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

więcej...

Realizacja przez Agencję Rezerw Materiałowych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Projekt pn: „Realizacja przez Agencję Rezerw Materiałowych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”.

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zawarł 22.10.2020 r. z Agencją Rezerw Materiałowych Umowę darowizny.
Projekt realizowany jest ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa oraz ze środków publicznych pochodzących z budżetu środków europejskich.

Przedmiot darowizny stanowią towary służące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 o łącznej wartości 1 860 469,43 zł.

Darczyńca przekazał Szpitalowi Miejskiemu m. in.
•    butle stalowe
•    półmaski filtrujące
•    rękawice
•    termometry
•    kombinezony barierowe

więcej...

Praca w szpitalu

Szanowni Państwo

Poszukujemy pracowników medycznych do pracy w oddziałach z zakażonymi SARS-CoV-2
m.in. lekarzy i pielęgniarki.
Oferujemy dodatki zgodnie z przysługującymi prawami dla osób pracujących
w oddziałach z pacjentami chorymi na COVID-19.
Zapewniamy Hotel dla medyka oraz dodatkowe wyżywienie osobom pracującym na dyżurach.

Podajemy numery telefonów oraz adres e-mail do Działu Kadr
798 949 737, 55 239 45 67,
kadry@szpitalmiejski.elblag.pl
gdzie można uzyskać informacje o możliwości zatrudnienia
w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

więcej...

Zmiana numerów do poradni

Uprzejmie informujemy, że z dniem 26.10.2020 uległ zmianie dotychczasowy numer telefonu do rejestracji Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Poradni Osteoporozy oraz Poradni Chirurgii Ogólnej.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 555 330 330 lub 459 595 995* (*numer przeznaczony dla połączeń z telefonów komórkowych)

więcej...

Zadbaj o siebie, chroń nas

<ENGLISH VERSION>


więcej...

Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN


więcej...

DAROWIZNA od PZU S.A. w celu zwalczania wirusa COVID-19

PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, zobowiązał się sfinansować kwotą 280.000,00 zł brutto z funduszu prewencyjnego PZU S.A. zadanie prewencyjne Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, mające na celu szeroko pojętą prewencję w życiu codziennym, poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, przeciwdziałanie skutkom pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polegające na zakupie sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej. Kwota dofinansowania została przeznaczona na:

 • przewoźny aparat RTG wraz z systemem radiologii cyfrowej DR VIVIX wraz z licencją i konfiguracją systemu PACS do współpracy z aparatem,
 • ssaki elektryczne – 2 sztuki,
 • pulsoksymetry – 15 sztuk.

Państwa gest przyczynił się do podniesienia bezpieczeństwa personelu i pacjentów naszego szpitala.

Jesteśmy głęboko poruszeni Państwa ofiarnością, dziękujemy, że pamiętacie o potrzebach innych. Liczymy, że realizując naszą codzienną pracę, udowodnimy, że warto nam pomagać.

więcej...

Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020


W dniu 20.11.2019 r. podpisano Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wdrożenie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w NZOZ PULS JADWIGA WÓJCIK – KRUK oraz placówkach współpracujących”
w ramach:
Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region,
Działania 3.2 E-zdrowie,
pomiędzy:
NIEPUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PULS JADWIGA WÓJCIK-KRUK, pl.
Grunwaldu 18,14-500 Braniewo, reprezentowanym przez: Jadwiga Wójcik - Kruk - Dyrektor
zwanym dalej Partnerem wiodącym
a,
SZPITALEM MIEJSKIM św. JANA PAWŁA II, ul. J.A Komeńskiego 35,82-300 Elbląg,  reprezentowanym przez Mirosław Krzysztof Gorbaczewski – Dyrektor
zwanym dalej Partnerem.

Tytuł projektu: „Wdrożenie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w NZOZ PULS JADWIGA WÓJCIK – KRUK oraz placówkach współpracujących”.

więcej...

Szpital podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój specjalistycznych usług medycznych w sytuacji epidemiologicznej COVID-19 w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”

W dniu 24 czerwca 2020 roku w Elblągu
podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu

„Rozwój specjalistycznych usług medycznych w sytuacji epidemiologicznej COVID-19 w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – COVID-19

Nr Umowy RPWM.09.01.01-28-0014/20-00

W ramach:
Osi priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.1. Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Umowę podpisali:
1.    Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2.    Pan Mirosław Gorbaczewski - Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Całkowita wartość Projektu wynosi:   1 764 705.88 PLN
w tym:
Wydatki kwalifikowalne: 1 764 705.88 PLN,
Wnioskowane dofinansowanie: 1 495 411.76 PLN
Okres realizacji projektu: od 2020-03-11 do 2020-09-30
Procent dofinansowania: 84.7

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych, służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Przedmiotowy projekt jest kontynuacją działań Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, zmierzających do rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia. Swym zakresem obejmuje realizację następujących elementów:

 1. zakup niezbędnego sprzętu medycznego, sprzętu do dezynfekcji oraz specjalistycznego sprzętu do transportu chorych, związany z koniecznością pilnego doposażenia Szpitala w sprzęt i urządzenia konieczne do pracy oddziałów: zakaźnego, intensywnej opieki medycznej, chorób płuc, położniczego, pediatrycznego oraz urazowo-ortopedycznego znajdujących się w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22,
 2. prace remontowo-budowlane niezbędne do realizacji projektu, mające na celu odpowiednie przygotowanie pomieszczeń dla hospitalizacji pacjentów z COVID-19, a także właściwą ochronę personelu medycznego przed zakażeniem.

Przewidziane w ramach projektu zakupy sprzętu medycznego oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych związane jest bezpośrednio z realizacją Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, tj. pozostawania Szpitala w stanie podwyższonej gotowości wynikającej z zagrożenia epidemiologicznego koronawirusa SARS-CoV-2, a tym samym koniecznością podjęcia skutecznych działań mających na celu udzielanie pomocy medycznej (świadczeń zdrowotnych) osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Poprzez realizację ww. zakresu rzeczowego projekt wpisuje się wprost w cel szczegółowy Poddziałania 9.1.1 RPO WiM: Podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych.

więcej...

Uruchomienie przyjęć planowych w oddziałach zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego 22

Informujemy, że uruchomione zostały przyjęcia planowe w oddziałach zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego 22:

 • z dniem 26.05.2020 r. w Oddziale Chorób Płuc,
 • z dniem 08.06.2020 r. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • z dniem 15.06.2020 r. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym, Oddziale Położniczo – Ginekologicznym z Pododdziałem Neonatologicznym oraz Oddziale Chirurgii Dziecięcej.

więcej...

Informacja o zmianach w organizacji pracy poradni specjalistycznych w dniu 12.06.2020 r.

Informujemy, że w piątek 12.06.2020 r. nastąpią zmiany w pracy poradni specjalistycznych Przychodni Szpitala Miejskiego.

Tego dnia przy ul. Komeńskiego 35 nieczynne będą:
•    Poradnia Okulistyczna,
•    Poradnia Ginekologiczna,
•    Poradnia Dermatologiczna,
•    Poradnia Medycyny Pracy.

Pozostałe poradnie będą pracowały zgodnie z harmonogramem.
Rejestracja czynna do godz. 13.00

Przy ul. Żeromskiego 22 nieczynne będą:
•    Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
•    Poradnia Chirurgii Ogólnej,

Nieczynna będzie również rejestracja.

więcej...

27 maja - Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

LEKARZOWI TRUDNO JEST PODJĄĆ WŁAŚCIWĄ DIAGNOZĘ BEZ WYNIKÓW LABORATORYJNYCH.

Prawidłowa diagnoza ma ogromne znaczenia dla wyboru właściwej terapii i szybkiego powrotu do zdrowia. Wcześniejsze wykrycie choroby zwiększa skuteczność leczenia i zmniejsza koszty. Regularne badania profilaktyczne zapobiegają ewentualnym chorobom, takim jak zawał serca czy udar mózgu.

Poza tym dzięki badaniom genetycznym można zarówno wykryć skłonność do określonych chorób (medycyna predykcyjna), jak i dobrać skuteczne metody leczenia (medycyna personalizowana).

W dobie koronawirusa diagnostyka genetyczna stała się niezbędnym elementem diagnozy I PODJĘCIA SZYBKIEGO LECZENIA.

więcej...

Podziękowanie za wsparcie dla Szpitala

Od kilku tygodni musimy mierzyć się z nowymi wyzwaniami, przed którymi postawiła nas pandemia SARS-CoV-2. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu stanął w pierwszym szeregu tej batalii.  Jako szpital zakaźny, musimy być w stałej gotowości do przyjęcia wszystkich potrzebujących pomocy.

Nie pozostaliśmy w tej walce sami, zgłaszają się do nasz liczne podmioty oraz osoby prywatne, które składają nam propozycje wsparcia, zarówno finansowego jak i rzeczowego.

Zebrane fundusze przeznaczamy na zakup niezbędnego sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej, a dary rzeczowe przeznaczamy dla Pracowników i Pacjentów Szpitala.

Chcielibyśmy wyrazić wdzięczność i złożyć serdeczne podziękowania naszym DARCZYŃCOM.

Za wsparcie finansowe:

Grupie Żywiec, HemPoland Sp. z o.o. Władysławowo, Jet System Sp. z o.o. , Lions Club Elbląg, Związkowi Pracodawców Ziemi Elbląskiej, PPH Stolpłyt Leszek Wójcik, Radnym Miasta Elbląga, PPHU  Zenex Elbląg, Kazar Group Sp. z o.o., Atelier Hoffman Sp. z o.o. Elbląg, FW Pama Elbląg, Metal Expert Sp. z o.o. Elbląg, PPUH Zarpol K. Wójcik Elbląg, Biuru Rachunkowemu Pro Legis, PHU Cymes, ESWIP, Dachland Sp. z o.o., Hotelowi Młyn w Elblągu, Steam-Tech S.C., Zarządowi Regionu NSZZ Solidarność w Elblągu, Stacji Benzynowej Jakubowski Marian, Działalności Rachunkowo - Księgowej Kazimiera Klepacka, Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego, Best S.A. z Gdyni, Sanco - Plus Elbląg, Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta z Warszawy, Vercom S.A. Poznań, Gminnej Spółdzielni SCH Godkowo, Stowarzyszeniu "Serce za Uśmiech", Rotary Club Elbląg Centrum, Z.P.U.H. Paweł Łukasiak i S-ka Sp. k., Stowarzyszeniu Przyjaciół Czwórki - Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele.

Za wsparcie rzeczowe:

Carrefour Polska, Nestle Polska S. A., Mc Donalds, Fundacji Kuroniówka, Producentowi zdrowej żywności Purella, LOTTE Wedel, OSHEE, Dr. Oetker, AB FOTO, Bakalland, Bajkowe Torty Elbląg, Woseba Sp. z o.o, Domino`s Pizza w Elblągu, Ajona Polska, Stowarzyszeniu Lazarus, Smakpol Catering Rafał Siwko, Grupie Wodnej Elbląg, Artplex Jerzy Kalinowski, Autoryzowanemu Dealerowi Forda Gołębiewski, Piekarni Aston, Alfa Team Elbląg, Radnym Miasta Elbląga, Stowarzyszeniu „Tolkmicko - Gmina na fali” i Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Szansa” z E-ga, Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, Tristan Hotel i Spa Michał Frątczak Kąty Rybackie, Crispy Natural, akcji „Myśliwi Pielęgniarkom i Lekarzom”, Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, Departamentowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Elblągu, Fundacji WOŚP, Fundacji LOTTO, Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o., Kaufland Polska, Atelier PR, Fundacji Elbląg, Żabka Polska Sp. z o.o., Coca-Cola Hellenic Bottling Company, PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o., Esprit Polska Sp. z o.o., Warsaw Distric Sales Rx PL West, Rossman, Gospodarstwu Agroturystycznemu Anetta Majewska, Kwiaciarni Awangardowej Zielony Gaj, Grupie Żywiec, Pradma Dariusz Naruszewicz, Ziaja Ltd Zakładowi Produkcji Leków Sp. z o.o., Laboratorium Kosmetycznemu Dr Irena Eris, Groupe SEB Polska Sp. z o.o., Nordtex, Grupie Maspex Sp. z o.o. Sp. k. z Wadowic, Centrali PKO BP S.A., Schulke Polska, Elbląskiemu Parkowi Technologicznemu, East West Plastics, General Electric Company, Grupie Luxmed, Action Logistics Poland Sp. z o.o., Qubic Games S.A., Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o., P.P.U.H. Woseba Sp. z o. o., PZU S.A., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

oraz Osobom Prywatnym, które przekazały środki finansowe na konta Szpitala i Stowarzyszenia oraz darowizny rzeczowe.

więcej...

Prośba o wsparcie w walce z koronawirusem COVID-19

Prośba o wsparcie finansowe dla
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
w walce z koronawirusem COVID-19

W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID–19 i dużym zainteresowaniem akcjami niesienia pomocy dla szpitali, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

Zebrane fundusze chcielibyśmy przeznaczyć na środki ochrony indywidualnej pracowników  bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad pacjentami oraz na zakup niezbędnego sprzętu medycznego:

 • kombinezony ochrony indywidualnej,
 • maski ochronne FFP3, maski chirurgiczne,
 • płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, urządzenia do odkażania,
 • sprzęt medyczny: kardiomonitory, respiratory, kapsuła dla zakażonych pacjentów, ssaki elektryczne, pompy strzykawkowe, termometry, pulsoksymetry.

Wpłaty z tytułem "darowizna" prosimy przekazywać na numer konta:

PKO BP S.A.O/Elbląg     32  1020  1811  0000  0402  0362  5563
Szpital  Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35
lub
BGŻ BNP Paribas S.A.    61 2030 0045 1110 0000 0418 8340
Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech” przy  Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35
Organizacja pożytku publicznego KRS 0000050757

Każde wsparcie z Państwa strony w obecnej sytuacji jest bardzo cenne.  
Dziękujemy!

więcej...

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.