Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Aktualności

Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020


W dniu 20.11.2019 r. podpisano Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wdrożenie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w NZOZ PULS JADWIGA WÓJCIK – KRUK oraz placówkach współpracujących”
w ramach:
Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region,
Działania 3.2 E-zdrowie,
pomiędzy:
NIEPUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PULS JADWIGA WÓJCIK-KRUK, pl.
Grunwaldu 18,14-500 Braniewo, reprezentowanym przez: Jadwiga Wójcik - Kruk - Dyrektor
zwanym dalej Partnerem wiodącym
a,
SZPITALEM MIEJSKIM św. JANA PAWŁA II, ul. J.A Komeńskiego 35,82-300 Elbląg,  reprezentowanym przez Mirosław Krzysztof Gorbaczewski – Dyrektor
zwanym dalej Partnerem.

Tytuł projektu: „Wdrożenie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w NZOZ PULS JADWIGA WÓJCIK – KRUK oraz placówkach współpracujących”.

więcej...

Szpital podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój specjalistycznych usług medycznych w sytuacji epidemiologicznej COVID-19 w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”

W dniu 24 czerwca 2020 roku w Elblągu
podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu

„Rozwój specjalistycznych usług medycznych w sytuacji epidemiologicznej COVID-19 w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – COVID-19

Nr Umowy RPWM.09.01.01-28-0014/20-00

W ramach:
Osi priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1. Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.1. Rozwój specjalistycznych usług medycznych

Umowę podpisali:
1.    Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2.    Pan Mirosław Gorbaczewski - Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Całkowita wartość Projektu wynosi:   1 764 705.88 PLN
w tym:
Wydatki kwalifikowalne: 1 764 705.88 PLN,
Wnioskowane dofinansowanie: 1 495 411.76 PLN
Okres realizacji projektu: od 2020-03-11 do 2020-09-30
Procent dofinansowania: 84.7

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych, służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Przedmiotowy projekt jest kontynuacją działań Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, zmierzających do rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia. Swym zakresem obejmuje realizację następujących elementów:

 1. zakup niezbędnego sprzętu medycznego, sprzętu do dezynfekcji oraz specjalistycznego sprzętu do transportu chorych, związany z koniecznością pilnego doposażenia Szpitala w sprzęt i urządzenia konieczne do pracy oddziałów: zakaźnego, intensywnej opieki medycznej, chorób płuc, położniczego, pediatrycznego oraz urazowo-ortopedycznego znajdujących się w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22,
 2. prace remontowo-budowlane niezbędne do realizacji projektu, mające na celu odpowiednie przygotowanie pomieszczeń dla hospitalizacji pacjentów z COVID-19, a także właściwą ochronę personelu medycznego przed zakażeniem.

Przewidziane w ramach projektu zakupy sprzętu medycznego oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych związane jest bezpośrednio z realizacją Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, tj. pozostawania Szpitala w stanie podwyższonej gotowości wynikającej z zagrożenia epidemiologicznego koronawirusa SARS-CoV-2, a tym samym koniecznością podjęcia skutecznych działań mających na celu udzielanie pomocy medycznej (świadczeń zdrowotnych) osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Poprzez realizację ww. zakresu rzeczowego projekt wpisuje się wprost w cel szczegółowy Poddziałania 9.1.1 RPO WiM: Podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych.

więcej...

Uruchomienie przyjęć planowych w oddziałach zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego 22

Informujemy, że uruchomione zostały przyjęcia planowe w oddziałach zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego 22:

 • z dniem 26.05.2020 r. w Oddziale Chorób Płuc,
 • z dniem 08.06.2020 r. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • z dniem 15.06.2020 r. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym, Oddziale Położniczo – Ginekologicznym z Pododdziałem Neonatologicznym oraz Oddziale Chirurgii Dziecięcej.

więcej...

Informacja o zmianach w organizacji pracy poradni specjalistycznych w dniu 12.06.2020 r.

Informujemy, że w piątek 12.06.2020 r. nastąpią zmiany w pracy poradni specjalistycznych Przychodni Szpitala Miejskiego.

Tego dnia przy ul. Komeńskiego 35 nieczynne będą:
•    Poradnia Okulistyczna,
•    Poradnia Ginekologiczna,
•    Poradnia Dermatologiczna,
•    Poradnia Medycyny Pracy.

Pozostałe poradnie będą pracowały zgodnie z harmonogramem.
Rejestracja czynna do godz. 13.00

Przy ul. Żeromskiego 22 nieczynne będą:
•    Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,
•    Poradnia Chirurgii Ogólnej,

Nieczynna będzie również rejestracja.

więcej...

Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN


więcej...

27 maja - Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

LEKARZOWI TRUDNO JEST PODJĄĆ WŁAŚCIWĄ DIAGNOZĘ BEZ WYNIKÓW LABORATORYJNYCH.

Prawidłowa diagnoza ma ogromne znaczenia dla wyboru właściwej terapii i szybkiego powrotu do zdrowia. Wcześniejsze wykrycie choroby zwiększa skuteczność leczenia i zmniejsza koszty. Regularne badania profilaktyczne zapobiegają ewentualnym chorobom, takim jak zawał serca czy udar mózgu.

Poza tym dzięki badaniom genetycznym można zarówno wykryć skłonność do określonych chorób (medycyna predykcyjna), jak i dobrać skuteczne metody leczenia (medycyna personalizowana).

W dobie koronawirusa diagnostyka genetyczna stała się niezbędnym elementem diagnozy I PODJĘCIA SZYBKIEGO LECZENIA.

więcej...

Podziękowanie za wsparcie dla Szpitala

Od kilku tygodni musimy mierzyć się z nowymi wyzwaniami, przed którymi postawiła nas pandemia SARS-CoV-2. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu stanął w pierwszym szeregu tej batalii.  Jako szpital zakaźny, musimy być w stałej gotowości do przyjęcia wszystkich potrzebujących pomocy.

Nie pozostaliśmy w tej walce sami, zgłaszają się do nasz liczne podmioty oraz osoby prywatne, które składają nam propozycje wsparcia, zarówno finansowego jak i rzeczowego.

Zebrane fundusze przeznaczamy na zakup niezbędnego sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej, a dary rzeczowe przeznaczamy dla Pracowników i Pacjentów Szpitala.

Chcielibyśmy wyrazić wdzięczność i złożyć serdeczne podziękowania naszym DARCZYŃCOM.

Za wsparcie finansowe:

Grupie Żywiec, HemPoland Sp. z o.o. Władysławowo, Jet System Sp. z o.o. , Lions Club Elbląg, Związkowi Pracodawców Ziemi Elbląskiej, PPH Stolpłyt Leszek Wójcik, Radnym Miasta Elbląga, PPHU  Zenex Elbląg, Kazar Group Sp. z o.o., Atelier Hoffman Sp. z o.o. Elbląg, FW Pama Elbląg, Metal Expert Sp. z o.o. Elbląg, PPUH Zarpol K. Wójcik Elbląg, Biuru Rachunkowemu Pro Legis, PHU Cymes, ESWIP, Dachland Sp. z o.o., Hotelowi Młyn w Elblągu, Steam-Tech S.C., Zarządowi Regionu NSZZ Solidarność w Elblągu, Stacji Benzynowej Jakubowski Marian, Działalności Rachunkowo - Księgowej Kazimiera Klepacka, Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego, Best S.A. z Gdyni, Sanco - Plus Elbląg, Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta z Warszawy, Vercom S.A. Poznań, Gminnej Spółdzielni SCH Godkowo, Stowarzyszeniu "Serce za Uśmiech", Rotary Club Elbląg Centrum, Z.P.U.H. Paweł Łukasiak i S-ka Sp. k., Stowarzyszeniu Przyjaciół Czwórki - Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele.

Za wsparcie rzeczowe:

Carrefour Polska, Nestle Polska S. A., Mc Donalds, Fundacji Kuroniówka, Producentowi zdrowej żywności Purella, LOTTE Wedel, OSHEE, Dr. Oetker, AB FOTO, Bakalland, Bajkowe Torty Elbląg, Woseba Sp. z o.o, Domino`s Pizza w Elblągu, Ajona Polska, Stowarzyszeniu Lazarus, Smakpol Catering Rafał Siwko, Grupie Wodnej Elbląg, Artplex Jerzy Kalinowski, Autoryzowanemu Dealerowi Forda Gołębiewski, Piekarni Aston, Alfa Team Elbląg, Radnym Miasta Elbląga, Stowarzyszeniu „Tolkmicko - Gmina na fali” i Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Szansa” z E-ga, Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, Tristan Hotel i Spa Michał Frątczak Kąty Rybackie, Crispy Natural, akcji „Myśliwi Pielęgniarkom i Lekarzom”, Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, Departamentowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Elblągu, Fundacji WOŚP, Fundacji LOTTO, Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o., Kaufland Polska, Atelier PR, Fundacji Elbląg, Żabka Polska Sp. z o.o., Coca-Cola Hellenic Bottling Company, PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o., Esprit Polska Sp. z o.o., Warsaw Distric Sales Rx PL West, Rossman, Gospodarstwu Agroturystycznemu Anetta Majewska, Kwiaciarni Awangardowej Zielony Gaj, Grupie Żywiec, Pradma Dariusz Naruszewicz, Ziaja Ltd Zakładowi Produkcji Leków Sp. z o.o., Laboratorium Kosmetycznemu Dr Irena Eris, Groupe SEB Polska Sp. z o.o., Nordtex, Grupie Maspex Sp. z o.o. Sp. k. z Wadowic, Centrali PKO BP S.A., Schulke Polska, Elbląskiemu Parkowi Technologicznemu, East West Plastics, General Electric Company, Grupie Luxmed, Action Logistics Poland Sp. z o.o., Qubic Games S.A., Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o., P.P.U.H. Woseba Sp. z o. o., PZU S.A., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

oraz Osobom Prywatnym, które przekazały środki finansowe na konta Szpitala i Stowarzyszenia oraz darowizny rzeczowe.

więcej...

Prośba o wsparcie w walce z koronawirusem COVID-19

Prośba o wsparcie finansowe dla
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
w walce z koronawirusem COVID-19

W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID–19 i dużym zainteresowaniem akcjami niesienia pomocy dla szpitali, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

Zebrane fundusze chcielibyśmy przeznaczyć na środki ochrony indywidualnej pracowników  bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad pacjentami oraz na zakup niezbędnego sprzętu medycznego:

 • kombinezony ochrony indywidualnej,
 • maski ochronne FFP3, maski chirurgiczne,
 • płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, urządzenia do odkażania,
 • sprzęt medyczny: kardiomonitory, respiratory, kapsuła dla zakażonych pacjentów, ssaki elektryczne, pompy strzykawkowe, termometry, pulsoksymetry.

Wpłaty z tytułem "darowizna" prosimy przekazywać na numer konta:

PKO BP S.A.O/Elbląg     32  1020  1811  0000  0402  0362  5563
Szpital  Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 35
lub
BGŻ BNP Paribas S.A.    61 2030 0045 1110 0000 0418 8340
Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech” przy  Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35
Organizacja pożytku publicznego KRS 0000050757

Każde wsparcie z Państwa strony w obecnej sytuacji jest bardzo cenne.  
Dziękujemy!

więcej...

Życzenia ze Szkoły Podstawowej Nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach

Otrzymaliśmy takie piękne życzenia:) ...

W imieniu Społeczności Szkoły Podstawowej Nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach przesyłam Państwu serdeczne życzenia:
Z okazji święta Pracowników Służby Zdrowia życzymy lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, laborantom, farmaceutom i wszystkim innym osobom zatrudnionym w sektorze służby zdrowia, wytrwałości w tych trudnych czasach, aby praca dawała Wam poczucie wiary w sens ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Przekazujemy Wam wyraz szacunku, uznania i ogromne podziękowania za podejmowaną każdego dnia ciężką pracę na rzecz chorych i potrzebujących.

Składamy Wam życzenia zdrowia i uśmiechu
– DZIĘKUJEMY!!!

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach
Patrycja Karykowska
(nauczyciel-bibliotekarz SP Nr 27 Kielce)

więcej...

Dzień Pracowników Służby Zdrowia

więcej...

Zakaz odwiedzin pacjentów

Dyrekcja Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu informuje,
że wprowadzony został do odwołania

CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN
pacjentów hospitalizowanych we wszystkich oddziałach zlokalizowanych
przy ul. Żeromskiego 22 oraz przy ul. Komeńskiego 35.

PACJENCIE!
Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, albo w ostatnim czasie przebywałeś w regionie występowania koronawirusa lub miałeś bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono lub podejrzewa się koronawirusa:
nie wchodź do szpitala, nie idź do przychodni POZ.
Skontaktuj się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu
(tel. 666 191 783)
lub udaj się bezpośrednio do Oddziału Chorób Zakaźnych
przy ul. Żeromskiego 22
(tel. 55 230 42 58)


Infolinia NFZ: 800 190 590

więcej...

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników, prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu i kierowanie pytań i spraw drogą telefoniczną lub e-mailową:

Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35: tel. 55 239 44 02, e-mail: sekretariat.ess@elblag.com.pl

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22: tel. 55 230 41 97, e-mail: sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

więcej...

Poradnia Medycyny Pracy

Na podstawie art. 11 ust 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U 2019 poz. 1239 t.j. z dnia 4.07.2019) oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z zarządzenia nr 26/2020 z dnia 04.03.2020 (ze zm. z dnia 09.03.2020 i 16.03.2020) Szpitala Miejskiego w Elblągu w sprawie wprowadzenia w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu stanu podwyższonej gotowości informujemy:

 • z dniem 17.03.2020 roku do odwołania, ogranicza się funkcjonowanie Poradni Medycyny Pracy w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35. Działalność Poradni  polegać będzie na ograniczeniu wykonywanych badań oraz skróconym trybie wydawanych orzeczeń okresowych i kontrolnych z zakresu Medycyny Pracy.

Jednocześnie informuje się, że orzeczenia wskazane wyżej wydawane będą na skrócony okres do 3 miesięcy. Całkowitemu wstrzymaniu podlegają badania wstępne i związane z tym wydawanie orzeczeń dopuszczających do podjęcia pracy.

Podaje się kontakt z Poradnią w celu uzgodnienia zakresu realizacji umów .

tel: 55 239 45 08

e-mail: mp.ess@elblag.com.pl

więcej...

Informacja dla pacjentów poradni specjalistycznych

Ze względu na zagrożenie epidemiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, pacjenci u których występują OBJAWY GRYPOWE (gorączka, kaszel, duszności, bóle kostno-mięśniowe) proszeni są o NIE WCHODZENIE NA TEREN PRZYCHODNI oraz kontakt telefoniczny z rejestracją w celu przesunięcia terminu wizyty.


więcej...

Przeniesienie Oddziału Chirurgii Dziecięcej

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem w szpitalu stanu podwyższonej gotowości, z dniem 12.03.2020 r. Oddział Chirurgii Dziecięcej oraz Izba Przyjęć Oddziału Chirurgii Dziecięcej przy ul. Żeromskiego 22 zostały przeniesione do budynku głównego szpitala przy ul. Komeńskiego 35.

więcej...

"Nursing Now" Polska

Krótka informacja o Inauguracji "Nursing Now” Polska

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Sekretariat

Departament Pielęgniarek i Położnych


link do filmu na youtobe

link do filmu na fb

więcej...

Przystanek Mama

mamawstep

więcej...

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniu 30 grudnia 2019 roku w Olsztynie
podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu
„Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację  usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego
w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Nr Umowy RPWM.09.01.02-28-0003/19-00

W ramach:
Osi priorytetowej 9.  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1  Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2   Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowę podpisali:
1.    Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
2.    Pan Miron Sycz Wice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3.    Pan Mirosław GORBACZEWSKI Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Całkowita wartość Projektu wynosi:   51 720 530,30 PLN
w tym:
Wydatki kwalifikowalne: 51 687 430,30  PLN,
Wnioskowane dofinansowanie: 35 896 920,34 PLN,
Okres realizacji projektu: od 2016-12-22 do 2022-12-31

więcej...

Informacja o zmianach w organizacji pracy poradni specjalistycznych

Informujemy, że w okresie świątecznym nastąpią zmiany w pracy poradni specjalistycznych Przychodni Szpitala Miejskiego.

W dniu 23.12.2019 r. nieczynne będą:

 • poradnia neurologiczna,
 • poradnia dermatologiczna,
 • poradnia okulistyczna,
 • poradnia ortopedyczna.

Pozostałe poradnie tego dnia będą pracowały zgodnie z harmonogramem.

więcej...

Europejskie Badania Punktowych Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu na przełomie maja i czerwca br. po raz pierwszy uczestniczył w ,,Europejskich Badaniach Punktowych Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków”. Celem badania jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom w tym zakresie. Uzyskane wyniki na szczeblu szpitala pozwolą nam określić priorytety prowadzenia monitorowania celowanego zakażeń szpitalnych oraz zracjonalizować stosowanie antybiotyków. Bardzo dziękujemy personelowi medycznemu za pomoc i zaangażowanie podczas realizacji badań.

Dział Epidemiologii
Szpital Miejski św. Jana Pawła II
w Elblągu

więcej...

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.