Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Aktualności

Informacja dot. możliwości odbioru dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1318) uprzejmie informujemy, że z uwagi na upływające okresy przechowywania do zniszczenia przeznaczono indywidualną dokumentację  medyczną pacjentów leczonych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu (w lokalizacji Żeromskiego 22) z lat 1991-1993.
W związku z powyższym istnieje możliwość odbioru w/w dokumentacji przez osoby uprawnione na mocy art. 26 tejże ustawy. Odbiór dokumentacji możliwy jest do dnia 31.10.2018 r. po uprzednim złożeniu wniosku w Sekretariacie przy ul. Żeromskiego 22 (tel. 55 230 41 97). Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Archiwum Zakładowym (tel. 55 230 41 77).

więcej...

Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

 


więcej...

In memoriam

OSTATNIE POŻEGNANIE MAŁGORZATY SIWEK

20.07.2018 r.

Dzisiaj 20 lipca 2018 roku na Cmentarzu Komunalnym w Starym Polu odbyła się uroczystość pogrzebowa poprzedzona Mszą Świętą naszej koleżanki, pielęgniarki oddziałowej oddziału rehabilitacyjnego z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej MAŁGORZATY SIWEK.

Krótki wspomnienie o Małgosi:

Jej odejście jest wielkim ciosem dla nas wszystkich. Małgosia odeszła cicho, w nocy, bez słów pożegnania. Była wspaniałą i piękną kobietą, matką, żoną i pielęgniarką.

Małgosia wyróżniała się swoim niespotykanym poczuciem obowiązku, pracowitością i wyjątkową wrażliwością. W zawodzie pielęgniarki Gosia przepracowała 25 lat.

Małgosia żyła dla innych, zawsze wyciągała swoją pomocną dłoń, zawsze można było liczyć na jej wsparcie i bezinteresowność.

Była człowiekiem upartym i wytrwałym, dlatego nie poddawała się nigdy, nie zakładała niepowodzenia i nie mówiła, że nie podoła. Z ogromnym zapałem angażowała się w pracę zespołów zadaniowych funkcjonujących w szpitalu jak: zespół ds. oceny dokumentacji, przewodniczyła zespołowi ds. leczenia i pielęgnacji odleżyn. W jej pracy zawodowej jakość miała wymiar etyczny.   Uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa, ukończyła studia podyplomowe zarządzanie palcówką zdrowia oraz liczne kursy dokształcające i specjalistyczne, podjęła naukę na specjalizacji zawodowej z pielęgniarstwa internistycznego, ale choroba uniemożliwiła jej kontynuację nauki.

Była znana ze swojej życzliwości i dobrego serca. Gdy ktoś potrzebował pomocy lub dobrej rady, nigdy nie odmawiała. Dla wielu osób była przykładem dobrego człowieka, dla nas była przede wszystkim wspaniałym człowiekiem. Tyle rzeczy mogła jeszcze zrobić i osiągnąć.  W tak trudnych chwilach ukojenie daje nam jedynie świadomość, że być może kiedyś spotkamy się ponownie.

Małgosi w ostatnich dniach oprócz rodziny towarzyszyły pielęgniarki-koleżanki ze szpitala, w którym pracowała. A Gosia jak nikt inny, zawsze powtarzała jak bardzo ceni sobie pracę. Praca w zawodzie pielęgniarki była dla niej ogromnie ważna, stanowiła wartość jej życia.

Pamięć o Tobie Małgosiu, naszej koleżance, pozostanie żywa i na zawsze w naszych sercach i modlitwie. Odeszłaś tak niespodziewanie. Wypełnienie pustki, którą po sobie zostawiłaś wydaje się wręcz niemożliwe. Na zawsze będziesz w naszych sercach i pamięci. Wiemy, że jesteś teraz w lepszym miejscu i mamy nadzieję, że będziesz tam spokojna i szczęśliwa.

W imieniu Dyrekcji i personelu Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu składamy wyrazy współczucia rodzinie i łączymy się Wami w tym ogromnym bólu.

Małgosia pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

więcej...

Densytometria

więcej...

Zmiana numeru do rejestracji Przychodni Specjalistycznej

Informujemy, że uległ zmianie numer telefonu do rejestracji ogólnej Przychodni Specjalistycznej, a także do Poradni Położniczo – Ginekologicznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Obecny numer to 555 330 330

Numer telefonu do Poradni Medycyny Pracy pozostał bez zmian: 55 239 45 08.

więcej...

Drugi DAR od firmy Leier Polska S.A.

W dniu 24.04.2018 roku nastąpiło oficjalne przekazanie Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w darowiźnie pojazdu typu AMBULANS, karetkę sanitarną do transportu chorych.
Darczyńcą karetki jest firma Leier Polska S.A. z siedzibą w Woli Rzędziawskiej 155A.
Wartość darowizny to 45 tys. zł, rok produkcji 2012, pojemność silnika 2.0 (140 KM), marka samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER.

więcej...

Światowy Dzień Zdrowia 2018

Informacja z Biura WHO w Polsce nt. Światowego Dnia Zdrowia na 2018 r.:

"W tym jubileuszowym, 70-tym roku swojej działalności, Światowa Organizacja Zdrowia wzywa światowych przywódców do spełnienia obietnicy, którą złożyli podpisując Cele Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r. i zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich. Oznacza to zapewnienie każdemu dostępu do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie niezależnie od miejsca i zasobności portfela. Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia jest: Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego. W załączeniu bardziej szczegółowe informacje."

Pobierz tutaj:

Światowy Dzień Zdrowia 2018 – kluczowe założenia kampanii

ZDROWIE   NIE  JEST  STANEM   STATYCZNYM.
WE WSZYSTKICH OKRESACH ŻYCIA NALEŻY:

CHRONIĆ  JE
–  CZYLI  ZAPOBIEGAĆ  CHOROBOM  (PROFILAKTYKA)

DOSKONALIĆ  JE
–  CZYLI  POMNAŻAĆ,  ZWIĘKSZAĆ  JEGO  POTENCJAŁ (PROMOCJA  ZDROWIA)

PRZYWRACAĆ  JE
–  GDY  POJAWI  SIĘ  CHOROBA  (LECZENIE, REHABILITACJA)

więcej...

GABINET PROMOCJI ZDROWIA

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu utworzył w swoich strukturach przy ul. Żeromskiego 22 (budynek główny szpitala), gabinet nr 18 (I piętro) gabinet promocji zdrowia, w którym personel pielęgniarski i położniczy będzie realizował zadania w zakresie edukacji i promocji zdrowia m.in.:

 • promowanie zdrowia – zdrowy styl życia,
 • edukacja zdrowotna w zdrowiu i chorobie,
 • poradnictwo przedporodowe - przygotowanie ciężarnej i partnera do porodu, zapoznanie z oddziałem ginekologiczno-położniczym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu,
 • poradnictwo laktacyjne,
 • opieka nad noworodkiem,
 • działania profilaktyczne.

więcej...

Bezpłatna mammografia

mammo

więcej...

Nowy kanał informacyjny Rzecznika Praw Pacjenta

1 lutego 2018 r. ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze. Bartłomiej Chmielowiec zachęca do śledzenia informacji na temat podejmowanych przez niego bieżących działań w obszarze ochrony praw pacjenta.

Profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze ma charakter informacyjny. Oprócz informacji dla pacjentów znajdują się tam także niezbędne dane dla przedstawicieli mediów - notatki prasowe dotyczące najważniejszych wydarzeń, a także informacje o najważniejszych wystąpieniach i spotkaniach Rzecznika z organami władzy publicznej oraz przedstawicielami systemu ochrony zdrowia.

Zapraszamy:
https://twitter.com/RzeczPacjenta
Lista aktualności

więcej...

Biała sobota

 

1_1deeeeee1_2gggtttttttttt1_3

 

BIAŁA SOBOTA – 18.11.2017 r.

 


w SZPITALU MIESJKIM św. JANA PAWŁA II w ELBLĄGU

- PODSUMOWANIE -

Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech”iStowarzyszenie „Przyjaciele Szpitala”przy Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu

w ramach BIAŁEJ SOBOTY, zorganizowały dla mieszkańców Elbląga

JESIENNY SPACER PO ZDROWIE 2017 r.”.

Była tocharytatywna akcja, podczas której każdy chętny mógł bezpłatnie sprawdzić swoją kondycję zdrowotną i wykonać badania kontrolne.

Odbyły się konsultacje lekarzy chorób zakaźnych w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, specjalisty ds. epidemiologii w zakresie profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych oraz porady dietetyka. Można było skontaktować się ze specjalistami z dziedziny: psychologii, psychiatrii, rehabilitacji oraz logopedii. Wszyscy goście, którzy odwiedzili szpital mogli zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, sprawdzić poziom glukozy, wagę oraz dokonać pomiaru wartości BMI czyli zbadać wskaźnik masy ciała. Była wykonywana spirometria – badanie pojemności płuc, densytometria – badanie gęstości kości, mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat oraz ciśnienie śródgałkowe w zakresieprofilaktyki jaskry. Ratownicy medyczni przeprowadzili instruktaże pierwszej pomocy, a w ramach profilaktyki raka piersi Panie uczyły się samobadania piersi. Młode mamy mogły skorzystać z porad laktacyjnych. Udostępniono badania laboratoryjne: tPSA dla mężczyzn w kierunku raka prostaty oraz TSH dla kobiet w zakresie hormonu tarczycy.

Wszystkie badania i konsultacje wykonaliśmy

– BEZPŁATNIE I BEZ REJESTRECJI.

Odwiedziło nas ok. 200 osób. Wykonano 490 badań, przeprowadzono 64 konsultacje.

Serdecznie dziękujemy

za zainteresowanie naszą inicjatywą: że przyszliście Państwo po porady

i że znaleźliście czas dla siebie J

oraz

WOLONTARIUSZOM za zaangażowanie i pomoc ♥ :

w szczególności: Alinie Owczarek, Beacie Fijałkowskiej, Alinie Błasiak, Jadwidze Gomel

i Ewie Bidzińskiej –- za wykonanie badań i udzielenie porad wszystkim zainteresowanym pacjentom

* pracownikom Szpitala Miejskiego

* ratownikom medycznym z WSzZ w Elblągu

* studentom wydziału pielęgniarstwa EUHE

więcej...

Zmiany w zakresie organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Elbląga

Informujemy, że z dniem 01.10.2017 r. nastąpiła zmiana w zakresie organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Elbląga. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Żeromskiego 22, będzie realizował porady  lekarskie i świadczenia pielęgniarskie w trybie wyjazdowym.

Dane kontaktowe do przekazywania zleceń do realizacji w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej na terenie miasta Elbląga:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

więcej...

Współczesne zagrożenia medyczne, epidemiologiczne i społeczne

Konferencję szkoleniowo – naukową pt. ”Współczesne zagrożenia medyczne, epidemiologiczne i społeczne” zorganizowali:

Mirosław Gorbaczewski - Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu,
Zdzisław Dubiella - Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu,
Marek Jarosz - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,
Małgorzata Adamowicz - Prezes Stowarzyszenia „Serce za Uśmiech”.

Patronat honorowy nad konferencją objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Konferencja odbyła się 18 września 2017 r. w Elbląskiej  Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej, przy ulicy Lotniczej.

więcej...

Szpital podpisał umowę na dofinansowanie projektu

W dniu 30 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację  usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Pana Gustawa Marka Brzezina – Marszałka województwa  oraz Pana Mirona Sycza – Wicemarszałka województwa, a Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu reprezentowanym przez Pana Mirosława Gorbaczewskiego – Dyrektora, w ramach:

Osi  priorytetowej  9.  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1  Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2   Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej...

Nowy sprzęt medyczny od Stowarzyszenia „Przyjaciele Szpitala”

Stowarzyszenie „Przyjaciele Szpitala” doposażyło Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu w nowy drobny sprzęt medyczny. W skład zestawu wchodzi:

 1. wózek anestezjologiczny – szt. 1,
 2. wózek oddziałowy – szt. 1,
 3. stoliki opatrunkowe ze stali nierdzewnej – szt. 2,
 4. stolik do instrumentów chirurgiczny – szt. 1,
 5. lampa badawczo-zabiegowa – szt. 1,
 6. cieplarka laboratoryjna – szt. 1,
 7. szafa medyczna – szt. 1,
 8. stojaki na kroplówki – szt. 11,
 9. narzędzia medyczne (nożyczki opatrunkowe, nożyczki do gipsu, pęsety, kleszcze, imadła itp.).

Wymienione elementy wyposażenia wykorzystywane będą  w oddziałach: pediatrycznym, chirurgii dziecięcej, chirurgii urazowo–ortopedycznej, położniczo-ginekologicznym, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób zakaźnych, chorób płuc, izbie przyjęć, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, bloku operacyjnym, poradni chirurgii ogólnej.

Zakup został dokonany  dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom.

więcej...

Szpital Miejski otrzymał w darze karetkę

Szpital Miejski św. Jana Pawła II otrzymał w darowiźnie pojazd typu AMBULANS, samochód sanitarny do transportu chorych. Darczyńcą karetki jest firma Leier Polska S.A. z siedzibą w Woli Rzędziawskiej 155A. Wartość darowizny to 60 tys. zł.

Oficjalne przekazanie pojazdu do użytku nastąpiło 3 kwietnia 2017 r. w obecności Przedstawicieli firmy Leyer Polska S.A.: V-ce Prezesa Zarządu Mirosława Rogaczewskiego i prokurenta Wilhelma Hipsag oraz przedstawicieli miasta i szpitala: Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego, Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu Mirosława Gorbaczewskiego.

więcej...

INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 01.12.2016 r. SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu został połączony z Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym z Przychodnią. Połączona jednostka nosi nazwę Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, a jej siedziba znajduje się przy ul. Komeńskiego 35.

Dane jednostki:


Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35
82-300 Elbląg

Telefon: +48 55 239 44 02
Fax: +48 55 239 45 77
e-mail: ess@elblag.com.pl
www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl

www.szpitalmiejski.elblag.pl

*****************************************************************************************************************

więcej...

Kardiomonitor dla Oddziału Pediatrycznego

W wyniku umowy prewencyjnej podpisanej pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu i Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie  S.A., Oddział Pediatryczny został wyposażony w kardiomonitor do ciągłego monitorowania parametrów życiowych pacjentów. Do zakresu parametrów monitorowanych przez aparat należy m.in.: EKG, ST, częstość oddechu (Resp), arytmia, ciśnienie krwi, wartość nasycenia krwi tlenem [SpO2], temperatura ciała.

więcej...

Prasa o nas

Miło nam poinformować, że na stronie internetowej naszego Szpitala utworzyliśmy zakładkę „Prasa o nas”. Zakładka dostępna jest w panelu bocznym po lewej stronie. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi artykułami prasowymi na temat naszego szpitala.

Prasa o nas

więcej...

Pracownia Mammograficzna Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu najlepsza w województwie

Pracownia Mammograficzna Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22 przeszła kolejny audyt kliniczny wykonany przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Audyt miał na celu ocenę jakości zdjęć mammograficznych. Pracownia uzyskała 150 punktów na 161 możliwych. To najlepszy wynik w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Mammografia jest badaniem radiologicznym, uważanym obecnie za najlepszy sposób na wykrywanie wczesnego raka piersi, a dzięki wysokiej klasy aparatowi Siemens Mammomat 1000, jakim dysponuje nasza Pracownia Mammograficzna mamy możliwość wczesnej jego diagnostyki.

więcej...

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
ul. J.A Komeńskiego 35 82-300 Elbląg, sekretariat (055) 2304 197, fax (055) 2304 150, e-mail sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.